Търсим „Технически секретар“ за компания с дългодишна история и традиции в сферата на физическото възпитание и спорта за гр. София.

Ако сте комуникативни, организирани и дискретни, ще се радваме да се присъедините към екипа на компанията, за да осъществявате, координирате и подпомагате административните дейностите към Изпълнителния директор.

Отговорностите на тази позиция включват:

– Приемане на входящи, осъществяване на изходящи телефонни обаждания и уведомяване на прекия ръководител за резултатите от тяхното провеждане;

– Получаване на постъпващата кореспонденция и систематизирането ѝ в съответствие с установения ред;

– Набиране и текстообработка на документи и имейли, съобразно дадени указания;

– Съставяне на график за срещи на ръководителя и осигуряване присъствие на поканените лица;

– Организация и подготовка на заседания и съвещания, чрез осигуряване на необходими­те материали и уведомление на участниците за времето, мястото и днев­ния ред;

– Прием на външни посетители в съответствие с уста­новените правила;

– Прием и придвижване на документи за подпис;

– Осъществяване на връзки с други служители по въпроси, свързани с работата на сдружението;

– Организиране на конферентни връзки при необходимост;

– Изготвяне на протоколи от заседания при необходимост;

– Изпълнение и на  други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.

Търсим кандидат с:

  • Подходящо висше образование;
  • Опит на сходна позиция;
  • Владеене на английски език;
  • Добра компютърна грамотност: умение за работа с MS Office и Internet;
  • Умения за работа в екип.

Личностни изисквания: отговорност, изпълнителност, лоялност.

Компанията предлага:

  • Целогодишна ангажираност в интересна и динамична среда;
  • Фирмено обучение;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Възможност за професионално развитие;
  • Работа в сплотен екип от професионалисти;

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на info@hrservices.bg , за да Ви опознаем.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment