HR Services предлага услуги по проектиране и анализ на длъжности за вашата компания във връзка с намиране на оптимални решения за бизнеса Ви.

Анализът и проектирането на длъжностите са две взаимносвързани дейности от управлението на човешките ресурси.

Определянето на длъжностите за реализация на дейността на организацията е съществен въпрос. За решаването му се извършват анализ и проектиране на длъжности и се търсят отговори на следните въпроси:

  • Кои длъжности са необходими за постигане на оперативните и стратегически цели на организацията?
  • Необходима ли е промяна в съществуващите длъжности?
  • Съществува ли необходимост от други длъжности?
  • От какви длъжности организацията не се нуждае повече?

При анализиране на длъжностите се отчита информация относно: задължения и задачи, работна среда, съоръжения, екипировка, взаимоотношения, необходими знания, умения и способности. Състои се в събиране, систематизиране и оценяване на длъжностите в организацията, протичането на трудовата дейност и изискванията към изпълнителите на съответните длъжности.

Чрез анализа се цели създаването на оптимална длъжностна структура, която да подобри и повиши ефективността на процесите в компанията.

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg