HR Services предлага услуги по временна заетост позната още като лизинг на персонал.

Какво представлява услугата?

Услугата лизинг на персонал представлява триъгълна връзка между служител или работник, агенция за подбор на персонал и компания-клиент. В нея, служителят/ работникът се наема от агенция за подбор на трудов договор. Служителят обаче не работи във фирмата за подбор на персонал, а неговият труд се предоставя под наем на друга компания. Така се покрива нуждата от бързо и ефективно намиране на човек с определена квалификация за дадена позиция в случай на необходимост, в която и да е сфера на бизнеса.

Всички задължения във връзка с трудовото законодателство и социалното осигуряване се покриват от агенцията за подбор /временна заетост/.

Каква е целта на услугата?

Чрез лизинга на персонал компанията-ползвател:

 1. редуцира разхода за допълнително работно време;
 2. отговаря на краткосрочните нужди от персонал;
 3. намира решение при възникване на необходимост от трудови ресурси при пикови периоди и/ или в случаите на сезонна заетост;
 4. управлява по-гъвкаво персонала.

 Ние предлагаме следните услугите във връзка с  временна заетост: 

 • Тemporary staffing (подбор и наемане за определен срок – по проект)

       Кога е удачно да се ползва?

В случаите на отпуски /годишни, майчинство, болнични/; временни проекти /промоции, маркетингови проучвания, кампании, временни назначения, проекти по Европейски програми, в случаите на сезонна дейност в различни сфери – туризъм, стрителство, производство, търговия, услуги.

 • Leasing (лизинг) на персонал

Кога е удачно да се ползва?

При чуждестранни компании, които още не са регистрирани в страната, но искат веднага да стартират дейността си; при ограничения в щата (headcount); при временна промяна на организационната структура.

 • Outstaffing

Кога е удачно да се ползва?

При нужда да се намали броя на служителите по ведомост, но да бъдат запазени като служители – ползва се при ограничения в щата (headcount) и при публични компании, които искат да намалят съотношението приходи или разходи към брой персонал.

Какво получавате от нас? 

 • Процедура за търсене и подбор на персонал;
 • Наемане на одобрения и избран кандидат от HR Services;
 • Цялостна процедура, свързана с трудово-правните взаимоотношения и администрирането им – изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правила за труд и работна заплата, водене на трудова книжка, прекратяване на трудово-правните взаимоотношения при приключване на договора с клиента, изготвяне на документи за наличие на трудов стаж;
 • Изчисление на трудовите възнаграждение или Пейрол – изчисляване, изготвяне, плащания към служителите и НАП, справки към различни институции.

Какво изискваме от Вас?

 • Информация за профила и изисквания към служителите на лизинг;
 • Ежемесечни справки за отработените часове;
 • Оценка на риска на работното място.

Как да се свържете с нас?

1.Изпратете ни имейл на info@hrservices.bg   като посочите:

 • Име на търсената позиция/ позиции и целта на проекта;
 • Брой служители, които са Ви необходими;
 • Основни изисквания към кандидатите като образование и опит на сходна позиция;
 • Допълнителни изисквания към кандидатите (владеене на език или умения за работа със софтуер);

2.Посочите име на фирма, адрес  и лице за контакт.

Ние ще изготвим оферта на база Вашите критерии и ще се свържем с Вас.

Доверете ни се, за да повишим доверието на Вашите клиенти и служители във Вас.