HR Services е агенция за подбор на персонал и временна заетост.

Защо да използваме услугите на агенция за подбор?

Използване услугите на HR Services има много и различни предимства:

1. Изградили сме мрежа от контакти през годините.

2. Доверието, с което се ползваме.

3. Използваме съвременни методи и техники, за да достигнем до правилните хора.

Как да се свържем с HR Services?

Пишете ни на info@hrservices.bg

Обадете се на 0889364557

Специалистите от нашият екип са членове на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) с дългогодишен опит и практика.

Нашата компания предлага услуги по планиране и организация на целия процес по подбор на служители. Компанията е лицензирана от Министерството на труда и социалната политика за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България и чужбина, като предоставя:

 1. Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
 2. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
 3. Насочване към обучение на възрастни;
 4. Насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

Ние ще намерим за вас служителите, от които се нуждаете, благодарение на мрежата от контакти, които сме изградили през годините, доверието, с което се ползваме и съвременни средства и техники, които използваме. Вие ще спестите време и усилия, за да се фокусирате върху основния си бизнес.

Значението на подбора е изключително голямо, тъй като от една страна  от назначаването на подходящите кандидати до голяма степен зависи развитието на организацията. От друга – всяко едно интервю представя, презентира компанията пред потенциалните служители. И най-важното: никое обучение не би могло да мотивира служителите да изпълняват задачи извън тяхните възможности, ако няма адекватно съвпадение между изискванията към кандидата и неговите компетенции и качества.

Ние предлагаме аутсорсинг услуги в сферата на човешките ресурси.

Аутсорсинг на човешки ресурси представлява изнасяне на част или цялата дейност по управление на персонала към външна фирма, с цел оптимизация на разходите и подобряване на качеството.

Услугите, които предлагаме в цялата страна, са свързани с оперативното и стратегическо управление на човешките ресурси (в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план) и намиране на цялостни  решения, съобразени с потребностите на организацията в частта:

 1. Планиране на персонала;
 2. Анализ и проектиране на длъжности;
 3. Подбор;
 4. Лизинг на персонал;
 5. Оценка на представянето;
 6. Управление на възнаграждения;
 7. Администриране на персонал;
 8. Мотивация;
 9. Обучение и развитие;
 10. Проучвания.

В много от случаите т.нар. управление на човешките ресурси (УЧР) се свежда до администриране на персонала – изпълнението на онези формални (официални) процедури, които произтичат от Кодекса на труда (и съответната нормативна база). Същевременно в сферата на УЧР е налице впечатляваща положителна практика, която доказва полезността от нейното внедряване.

Защо е необходимо да управлявате човешките ресурси?

На първо място съвременните компании са поставени при нови условия и от тях се очаква много по-оптимално да използват ресурсите от преди.

Стойността на компаниите все повече се определя от стойността на нематериалните им активи (включващи човешкия капитал).

Трето, талантите са изключително дефицитни и в цял свят компаниите изпитват остър недостиг на кадърни ръководители, инженери, IT специалисти, банкери и т.н

И..практиките, които са прилагани досега за привличане и задържане, вече „не работят“.

Защо да изберете HR Services:

 1. Работим с грижа и ентусиазъм;
 2. Клиентът е основният ни фокус;
 3. Създаваме партньорства;
 4. Стремим се към изключително представяне;
 5. Можем да предложим целия спектър от услуги по  управление на човешките ресурси с висок професионализъм;
 6. Можем да създадем и принесем добри практики за управление на служители във Вашата компания;
 7. Ще спестите време и енергия, за да се фокусирате върху ефективното управление на бизнеса си;
 8. Ще добавим стойност в компанията Ви.