HR Services предлага услуги по търсене и подбор на персонал.

Ние подпомагаме нашите клиенти с удоволствие в намирането на най-подходящите служители за техния бизнес в следните направления:

 • Масов подбор
 • Подбор на експертни нива
 • Подбор на ръководен персонал
 • Хедхънтинг
 • Подбор на IT специалисти

Компанията е лицензирана от Министерството на труда и социалната политика за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България и чужбина, като предоставя:

 1. Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите
 2. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица
 3. Насочване към обучение на възрастни
 4. Насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

Ние ще намерим за вас служителите, от които се нуждаете, благодарение на:

 • мрежата от контакти, които сме изградили през годините,
 • доверието, с което се ползваме
 • и съвременни средства и техники, които използваме.

Вие ще спестите време и усилия, за да се фокусирате върху основния си бизнес.

Какво трябва да направите?

1.Изпратете ни имейл на info@hrservices.bg   като посочите:

 • Име на търсената позиция/ позиции;
 • Брой служители, които са Ви необходими;
 • Основни изисквания към кандидатите като образование и опит на сходна позиция;
 • Допълнителни изисквания към кандидатите (владеене на език или умения за работа със софтуер);
 • Предлагано месечно възнаграждение (бруто или нето)

2.Посочите име на фирма, адрес  и лице за контакт.

Ние ще изготвим оферта на база Вашите критерии и ще се свържем с Вас.

Защо подбора е толкова важен?

Защото има значение с кого работиш…

Едни от най-важните и най-скъпите решения в една организация са свързани с подбора на служители, а странното е, че често са и малко обмисляни. Те се взимат без анализиране на проблема и без доказателства в подкрепа на решението. Вземат се от хора, които не винаги подхождат отговорно към последствията и често на основата на  шесто чувство.

Може би сте чували да казват, че всяко кадрово решение струва милион лева. Изразът е по-точен, отколкото предполагате. Представете си, че един човек остава 25 години в организацията ви и че средната му заплата през този период е 20 000 лв. Само заплатата му ще струва на организацията 500 000 лв по днешните цени. Това не включва допълнителни разходи по застраховки, обучение, канцеларски материали, оборудване и т.н., за които обикновено се смята, че удвояват разходите за заплати. В допълнение пълната цена включва и последствията от многобройните действия, които човекът извършва, и алтернативните разходи от онези действия, коите решава да не извърши.

Дори когато наемате хора на срочни договори, разходите бързо се натрупват. Например, ако наемете някого за три години на заплата от 17 000 лв, разходът за заплата е 51 000 лв. След като удвоите сумата, за да включите и допълнителните разходи, тогава стойността на решението ви стига до 102 000 лв.

Много автори казват, че организациите са това, което са хората в тях. Организацията, твърдят те, е просто сбор от индивиди, които са се събрали в името на обща цел. В това има много истина, тъй като без хората повечето организации не биха съществували. Хората вземат решения. Хората произвеждат готови продукти. Хората организират маркетингови кампании. Хората извършват продажби. Хората правят сметките. Погледнато по този начин, решението да наемете някого не е просто финансово, но също така ще определи бъдещето на организацията.

Защо казвам, че решенията по набирането и подбора са най-малко обмисляните решения? Припомнете си последния път, когато назначихте някого. Колко време отделихте за анализ на работата и възможностите за нейното развитие? Колко време отделихте, за да обмислите различните начини за привличане на кандидати? Колко време отделихте за подготовка на въпроси за проверка на знанията, уменията и способностите? Колко време отделихте за интервюирането на избрания от вас кандидат? Колко време обмисляхте решението си?

Ако приличате поне малко на повечето мениджъри, вероятно сте вложили не повече от десет часа общо. Направете сравнение с времето, което влагате в други задачи и решения.

Решенията за наемане на служители са големи решения

 1. Организацията поема дългосрочен ангажимент за изплащане на заплати
 2. Компанията посреща много допълнителни разходи
 3. Лошите решения водят до назначаването на хора, които работят лошо и които от своя страна взимат лоши решения.

Значението на подбора е изключително голямо

От една страна  от назначаването на подходящите кандидати до голяма степен зависи развитието на организацията. От друга – всяко едно интервю представя, презентира компанията пред потенциалните служители. И най-важното: никое обучение не би могло да мотивира служителите да изпълняват задачи извън тяхните възможности, ако няма адекватно съвпадение между изискванията към кандидата и неговите компетенции и качества.

Пазара на труда притиска все повече организациите да търсят кандидатури с точните характеристики на точното място във възможно най-кратък срок, спестявайки средства – смята се, че цената за заместването на един служител е от порядъка между 70 до 200 % от стойността на неговата заплата. Напускането на служител включва директни (изчислими) и косвени (скрити) стойности, които не са очевидни, но потенциално са доста по-опасни за организацията – водят до понижена удовлетвореност на киенти, загуба на ценно знание и експертност. Така подборът и оценяването на персонал се извършват в условия на глобално състезание за таланти на пазара за работна ръка и на променящи се лоялности.

Когато търсим служител да дадена позиция, ние не изхождаме само от концепцията за „идеалния“ служител като знания, умения и нагласи, а този, който в най-голяма степен ще се впише, интегрира във вашия екип и ще работи ефективно за бизнес успеха на компанията ви.

В процеса на осъществяване на подбора се стремим да прогнозираме, оценим бъдещото поведение и реализация на кандидата в организацията, т.е дейността му след неговото евентуално наемане: приобщаването му в колектива, разширяване на пазари и увеличаване на клиентите, бъдеща производителност и ефективност и т.н. За целта провеждаме различен тип интервюта и прилагаме различени техники, съобразно изискванията на длъжността и нейната сложност.

При осъществяването на подбора се ръководим от няколко основни принципа:

 • Професионализъм – адекватен избор на инструментариум при провеждане на диагностика на кандидатите за работа, съобразени с длъжностната характеристика с достоверни селекционни методи;
 • Конфиденциалност – прилага се за кандидата и за организацията заявител;
 • Равнопоставеност – реализира се чрез унифициране на набора на изискваните документи чрез използване на стандартизиран диагностициращ инструментариум;
 • Недискриминативност – по пол, възраст, религиозни убеждения и етническа принадлежност;
 • Откритост – от страна на работодателя, така и на кандидата за работа;
 • Медиативност – посредничество между интересите на работодателя и интересите на кандидата;
 • Гъвкавост – както при изготвянето и реализирането на подборната процедура (реакция при непредвидени ситуации, промяна на някои моменти “at hoc” и т.н.), така и по отношение на кандидатите (при окончателен избор и отказ на кандидат, неявяване на интервю и т.н.).
 • Краткосрочност – ефективност при кратки срокове и оптимално използване на организационен ресурс;
 • Документалност и автентичност – записване и съхраняване документите на кандидата и на протокола с анализа на неговото представяне по време на подбора.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg