Минималната работна заплата става 780 лв от 1 януари 2023 г

Минималната работна заплата става 710 лева от 1 април 2022 г.

Разделението на мъжки и женски професии е условно, но полезно

Новостите в данъците и осигуряването за 2021 г.

Пазарът на труда в България не иска младите

Над 61600 нови безработни заради COVID-19

Осигуровки и данъци през 2020 г (таблица)

КРАТЪК АНАЛИЗ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА КЪМ ЮНИ 2019 г.

България сред най-неатрактивните страни за талантливи служители

Осигуровки и данъци през 2019 (таблица)

Професия „Пазител на данните“

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

Проведени обучения на тема „Качествено клиентско обслужване“ за служителите на Happy Bar&Grill

Договорихме „внос“ на арменски работници с трудови договори за 1 година

Топ 1500 фирми по нетни приходи от продажби 2018 година

Как ще се осигуряваме през 2018 г.

Висококвалифицирана заетост на чужденец – “Синя карта на ЕС”

Наемане на сезонни работници от трети държави