HR Services  е водеща агенция за подбор на персонал и управление на човешките ресурси. Специалистите от нашият екип са членове на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) с дългогодишен опит и практика в малки, средни и големи БГ компании.

Нашата компания предлага услуги по планиране и организация на целия процес по подбор на служители. Компанията е лицензирана от Министерството на труда и социалната политика за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България, като предоставя:

 1. Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
 2. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
 3. Насочване към обучение на възрастни;
 4. Насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

Ние ще намерим за вас служителите, от които се нуждаете, благодарение на мрежата от контакти, които сме изградили през годините, доверието, с което се ползваме и съвременни средства и техники, които използваме. Вие ще спестите време и усилия, за да се фокусирате върху основния си бизнес.

 

Какви са основните предимства при използване услугите на агенция за подбор?

 

Знание на пазара

Най-добрите специалисти по набиране на персонал са част от импулса на специализираните пазари и ще консултират компанията какво се случва на него. Те са наясно с наличните таланти, къде са и как да се свържат с тях, възнагражденията, очакванията в кариерата, наличните умения и настоящите служители. Ако други фирми се борят да намерят същите хора, те могат да бъдат изключително ценни съветници. Най-добрите ще действат като партньори и сътрудници и ще бъдат Вашите очи и уши на пазара.

Разширен обхват

Някои кандидати са трудни за намиране. Те могат да бъдат пасивни и да не търсят работа. Вероятно няма да реагират на обявите за работа, които публикувате и/или са твърде заети да търсят друга работа или просто не търсят такава и шансовете Ви да ги намерите са нулеви. Важното е, че те работят за конкурентите и специалистите във Вашия сектор, а не за Вас. Дори ако те в момента не са активни, има голям шанс един добър рекруитър да знае кои са и как да ги достигне. Агенциите имат много мрежи от контакти – всеки консултант, кандидат, клиент или сътрудник има потенциала да мобилизира мрежите си, за да ви помогне да се свържете с хора с набор от умения и опит, много от които биха били извън радара на вътрешния екип.

Не всички кандидатите са „правилните“ кандидати

Получили сте многобройни кандидатури след скъпата обява в медиите, които сте публикували. Много от тези хора не отговарят на критериите, които сте посочили, но ще се наложи да отделите много време, за да филтрирате, оцените, съгласувате и комуникирате с тях. Наличния вътрешен екип би могъл значително да се затрудни и да загуби време отсявайки кандидатурите. Използването на агенция за подбор на персонал означава, че ще получите кандидатури на търсещи работа, които са предварително избрани, за да отговарят на всички критерии, които сте заявили в предварителния разговор и са достойни за разглеждане и интервю.

Помощ за марката на работодателя

Големите компании инвестират много време и средства в разработването и маркетинга на своя бранд, но много малки и средни предприятия не разполагат със същите ресурси. Ако сте избрали агенцията си разумно, тогава те могат да направят пред потенциалните кандидати истинско вникване в бизнеса ви – какво е да работите там, ползи и възможности за кариера и чувство за култура. Ако сте в тясно сътрудничество с агенция за подбор, би било полезно консултант да прекара време, за да се запознаят с Вас и някои от Вашите ключови мениджъри, за да успеят по-добре да Ви представляват като успешен избор на работодател.

Достъп до ключови стратегически умения

Важна причина, поради която компаниите използват на агенции за набиране на персонал е възможността да са гъвкави и да получат краткосрочен достъп до ключови стратегически умения в месеците на отпуските и пиковете в търсенето на квалифицирани специалисти в кратък срок. Става въпрос за услугите по временна заетост, която предлагат агенциите по подбор.

Времеви рамки

Често притиснати от ограниченията във времето за извършване на задълбочено търсене, мениджърите предочитат бързо да намерят „правилните“ служители директно чрез мрежата от контакти на свой доверен партньор като агенция за подбор. Това може да се случи и в рамките на няколко дни, което спестява изключително време и усилия на мениджмънта.

Бюджет

Много по-евтино за бизнеса е да използва услугите на агенция за подбор в сравнение с поддържането на специалист по подбор или ангажирането на вътрешени ресурси да извършване на дейности по подбор, които не са присъщи за техната дейност. Имиджа на компанията може да пострада, когато подбора не се извършва професионално от една страна, а от друга вероятността за вземане на неправилно решение е огромна. Несполучливия подбор струва огромни загуби за компаниите не само в числово изражение, а и под формата на загуба на мотивация за съществуващия екип.

 

HR Services предлагаме частичен или цялостен аутсорсинг на дейностите по управление на персонала.

Аутсорсинг на човешки ресурси представлява изнасяне на част или цялата дейност по управление на персонала към външна фирма, с цел оптимизация на разходите и подобряване на качеството.

Услугите, които предлагаме в цялата страна, са свързани с оперативното и стратегическо управление на човешките ресурси (в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план) и намиране на цялостни  решения, съобразени с потребностите на организацията в частта:

 1. Планиране на персонала;
 2. Анализ и проектиране на длъжности;
 3. Подбор;
 4. Лизинг на персонал;
 5. Оценка на представянето;
 6. Управление на възнаграждения;
 7. Администриране на персонал;
 8. Мотивация;
 9. Обучение и развитие;
 10. Проучвания.

В много от случаите така нареченото управление на човешките ресурси (УЧР) се свежда до администриране на персонала – изпълнението на онези формални (официални) процедури, които произтичат от Кодекса на труда (и съответната нормативна база). Същевременно в сферата на УЧР е налице впечатляваща положителна практика, която доказва полезността от нейното внедряване.

Защо е необходимо да управлявате човешките ресурси?

На първо място съвременните компании са поставени при нови условия и от тях се очаква много по-оптимално да използват ресурсите от преди.

Стойността на компаниите все повече се определя от стойността на нематериалните им активи (включващи човешкия капитал).

Трето, талантите са изключително дефицитни и в цял свят компаниите изпитват остър недостиг на кадърни ръководители, инженери, IT специалисти, банкери и т.н

И..практиките, които са прилагани досега за привличане и задържане, вече „не работят“.

Защо да изнесете част или цялата дейност по управление на човешките ресурси към външна компания?

По този начин:

 1. Оптимизирате разходите по управление на персонала;
 2. Получавате услуга с по-високо качество;
 3. Получавате достъп до по-широк опит и знания;
 4. Спестявате време и усилия, за да се фокусирате върху основните аспекти от дейността си.

За какъв размер компании е подходяща услугата?

Аутсорсинг услугата е подходяща за малки, средни и големи компании.

Какви компании се свързват с нас?

Аутсорсинг услуги в сферата на човешките ресурси използват компании, които не желаят да създават и поддържат работно място за специалист човешки ресурси т.к дейността по управление на персонала не е основна част от бизнеса им. В допълнение, често един специалист човешки ресурси е тясно специализиран в администриране на персонал (Личен състав или ТРЗ), подбор или обучения и няма какво повече да предложи на мениджмънта. Компания като нашата може да предложи целия спектър HR решения, съобразени с потребностите на организацията т.к имаме реален работен опит в малки, средни и големи БГ компании.

Този тип услуги се използва и от чуждестранни компании, които навлизат на местния пазар и имат нужда от доверен партньор, който да им помогне в намирането и администрирането на нужния оперативен, експертен и мениджърски екип.

Какво се промени?

В последните години голяма част от ръководителите в България започнаха да осъзнават необходимостта от професионално управление на хората в организациите им и да търсят подготвени специалисти и консултанти, които да им помогнат да поставят тази област на управлението на професионална основа. Някои от тях вече разбират, че хората и начинът, по който те се управляват, са основен източник на конкурентно предимство в организациите им – защото достъпът до технологии, бизнес контакти и финансов капитал са широко достъпни за всички на пазара.

Най-често осъзнаването идва след болезнени „проби и грешки“ върху хората им. Понякога служителите се преместват срещу неголямо и понякога почти никакво увеличение на заплащането, но в по-ясна и подредена работна среда, реални възможности за професионално развитие и кариера, със съответното нарастващо възнаграждение. Тогава започват да се правят опити за въвеждане на политики и процедури по човешки ресурси „като в мултинационалните компании“, понякога сами, понякога наемат консултанти или специалисти. Но тъй като подготвените и истински добри професионалисти по човешки ресурси са малко, често директно копиране или набързо въведени политики и процедури не само не подобряват нещата, но дори се случва да ги влошат.

Защо да изберете HR Services:

 1. Работим с грижа и ентусиазъм;
 2. Клиентът е основният ни фокус;
 3. Създаваме партньорства;
 4. Стремим се към изключително представяне;
 5. Можем да предложим целия спектър от услуги по УЧР с висок професионализъм;
 6. Можем да създадем и принесем добри практики за управление на служители във вашата компания;
 7. Ще спестите време и енергия, за да се фокусирате върху ефективното управление на бизнеса си;
 8. Ще добавим стойност в компанията ви.

Доверете ни се, за да повишим доверието на Вашите клиенти и служители във Вас.

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg