Психолог в офиса

HR Services предлага психологическо подпомагане на служителите на компанията Ви, чрез осигуряване на психолог на работното място постоянно и/ или на регулярна база.

Психолога в офиса подпомага служителите в определен брой сесии в случаи на:

  • Професионален и емоционален стрес;
  • Големи събития в живота включително раждания, злополуки, смъртни случаи;
  • Подобряване психическото здраве;
  • Финансови проблеми;
  • Проблеми в семейните/ лични взаимоотношения;
  • Преструктурирания, сливания, съкращения и др.
  • Навременно и ефективно връщане на служителите след продължителен период на отсъствие;
  • Справяне с депресия и др.

Важното е в случая специалистът, който работи със служителите да бъде лице, което не работи в организацията, а е външно за нея.

Грижата за здравето на служителите подобрява производителността и ангажираността на персонала за успешно реагиране на предизвикателствата,  управление на стреса и намаляване отсъствията на работно място, намаляване на текучеството и свързаните с тях разходи.

В някои страни превенцията на стреса на работното място е юридическо задължение. Европейската директива за здравето и безопасността на работното място задължава работодателите да откриват и своевременно да коригират стрес-факторите от работната среда.

В чужбина компаниите отдавна са осъзнали нуждата от психолог на работното място. Идеята е чрез грижа за здравето  на служителите,  да намалят психологическия стрес, за да избегнат така наречения бърнаут или синдром на професионалното изчерпване.

Стресът е особено опасен за здравето и работоспособността на работещите в професии, свързани с висока отговорност и голямо нервно-психическо натоварване. Стресът, по-точно неговата негативна форма дистрес, последван от синдрома Burn-out /психичното изчерване/ водят до чувство на недоволство и неудовлетвореност. Не са рядкост случаите на мотивирани служители, които губят интерес към работата, напускат или остават на работното място, поради икономически причини, но без интерес към работата и целите на компанията.

Добър екип, комуникация на ниво, мотивирани и ангажирани с целите на компанията служители – фактори за успешен бизнес.

Грижата за служителите осигурява грижа за бизнеса Ви!

Доверете ни се, за да повишим доверието на Вашите служители във Вас.

Свържете се с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg