HR Services предлагаме богато портфолио от обучителни теми:

Обучения в сферата на туризма

Формиране на маркетингови компетенции и умения на контактуващия персонал в туризма

PR, реклама и брандиране на туристическа дестинация

Генезис и маркетинг на туристически спортни и културни събития

Способи за мониторинг на туристическия бизнес

Туристически маркетинг и пазарна политика

Обучения с бизнес насоченост

Корпоративен мениджмънт

Маркетинг и продажби

Логистика

Финансов мениджмънт

Проектен мениджмънт

Предприемачество

Умения за успешни продажби

Ценови решения

Facility Management

Обучения, свързани със социални умения

Комуникация

Качествено обслужване на клиенти

Управление на конфликти

Водене на успешни преговори

Мениджърски умения

Презентационни техники

Качество и безопасност на храните

Качество и безопасност на храните

Стоков контрол

HR академия

Съвременни методи за подбор

Мотивация и удовлетвореност

Социални придобивки

Управление на екипи.Лидерство

Добри практики в ЧР

Какво трябва да направите?

Свържете се с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg

Ако имате нужда от помощ в област или тема, която не е посочена тук – обадете ни се!