Търсим „Икономист“ за свой доверен партньор – компания с дългодишна история и традиции в сферата на физическото възпитание и спорта за гр.София.

Отговорностите на тази позиция включват

 • Съставяне на проекто-бюджети за отделни спортни събития и контрол за изпълнението им;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета и изплащане на възнаграждения;
 • Изчисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци по граждански договори;
 • Съставяне на първични и вторични счетоводни документи, и оборотна ведомост;
 • Извършване на счетоводни записвания, а при необходимост и коригиращи счетоводни статии;
 • Осъществява контрол за разходване на парични средства, материални ресурси, приходи и разходи на предприятието;
 • Водене на регистри за хронологично и систематично счетоводно отчитане;
 • Извършване на инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица;
 • Участие в разработването на счетоводната политика на предприятието и съставянето на годишния финансов отчет.

Търсим енергични и комуникативни кандидати, които да се присъединят дългосрочно към екипа от професионалисти на компанията.

Подходящия кандидат притежава:

 • Висше икономическо образование;
 • Познания в областта на счетоводството и данъчното законодателство;
 • Умения за работа с програмите от офис пакета;
 • Желание и умения за работа в екип;
 • Владеене на английски език е предимство.

Личностни качества: отговорност, прецизност и коректност.

Компанията предлага:

 • Целогодишна ангажираност в интересна и динамична среда;
 • Въвеждащо и периодични обучения;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа в сплотен екип от професионалисти;

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си, за да Ви опознаем на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment