HR Services, утвърдена компания за подбор на персонал и управление на човешките ресурси, търси „Строителен инженер за свой доверен партньор – една от най-големите български  строителни  предприятия с над 100 годишна история в строителството на обекти от различен характер.

Компанията предлага цялостно решение и изпълнение на обекти от пристанищната, железопътната, летищната и енергийна инфраструктура, защита на бреговете от ерозия и абразия.

Търсим съобразителна и организирана личност, с аналитично мислене и умение за поемане на отговорност, която да се присъедини дългосрочно от екипа професионалисти в компанията.

Отговорностите на тази позиция включват:

 • Техническото ръководство на строежите;
 • Правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Извършване СМР от подготовката до завършването на обектите в договорените срокове;
 • Осигуряване на пълно и безопасно натоварване и използване на предоставената механизация и работна сила;
 • Съставяне, изискване, предаване за проверка и обосновка пред инвеститора всички необходими документи за отчитане на извършените СМР, съгласно нормативната уредба за проектиране, строителство и приемане на обектите, подобектите и етапите;
 • Закриване обекта в имуществено и сметно отношение;
 • Участие в изготвянето на оферти за СМР.

Изисквания към кандидата:

 • Висше техническо или икономическо (пътно строителство) образование;
 • Познаване на нормативната уредба за строително-инвестиционната дейност;
 • Опитност при разчитането на строителна и проектна документация;
 • Компетенции за организация и технология на строителните дейности;
 • Добра компютърна грамотност: владеене на програмите от офис пакета и Internet;
 • Специализирани софтуерни продукти  за управление в строителството (умение за работа с програмен продукт “Билдинг менажер” е предимство);
 • Владеене на английски  език.

Компанията предлага:

 • Целогодишна ангажираност в интересна и динамична среда;
 • Фирмено обучение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа в сплотен екип от професионалисти;
 • Социални придобивки;

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си, за да Ви опознаем.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Apply

 

Leave a Comment