Търсим „Икономист, обществени поръчки за едно от най-големите български  строителни  предприятия с над 100 годишна история в строителството на обекти от различен характер.

Компанията предлага цялостно решение и изпълнение на обекти от пристанищната, железопътната, летищната и енергийна инфраструктура, защита на бреговете от ерозия и абразия.

Позицията е базирана в гр. Варна.

Ако сте комуникативни, организирании и умеете да  поемате отговорност, ще се радваме да се присъедините към екипа на компанията, за да проучвате и координирате дейностите по  съставяне на оферти и отчет  в строителството.

Отговорностите на тази позиция включват:

 • Проучване условията и възможностите на вътрешния и международния пазар за участие на фирмата в конкурси и търгове за изпълнение на обекти;
 • Преглед на техническата документация за обекти и подготвяне на възражения по ПСД към Проектант и Възложител;
 • Договаряне и отчитане на СМР в дружеството;
 • Проучване на вътрешните и международните цени за осъществяване на строителна дейност;
 • Изготвяне на тръжни документи за участие в конкурси за изпълнител на обекти по Закона за обществените поръчки /ЗОП/- раздел технико-икономическа част на ценова оферта;
 • Отчитане на изпълненото строителство;
 • Съставяне на Протокол Обр. 19 и защитаване на същите пред инвеститора;
 • Изготвяне на справки за изпълнено, отчетено и реализирано строителство.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо или икономическо (пътно строителство) образование;
 • Опит на сходна позиция;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с изготвянето на оферти в строителството и закона за обществени поръчки;
 • Добра компютърна грамотност: владеене на програмите от офис пакета и Internet;
 • Специализирани софтуерни продукти  за управление в строителството (умение за работа с програмен продукт “Билдинг менажер” е предимство);
 • Владеене на английски  език.

Компанията предлага:

 • Целогодишна ангажираност в интересна и динамична среда;
 • Фирмено обучение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа в сплотен екип от професионалисти;
 • Социални придобивки;

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Apply

Leave a Comment