HR Services, утвърдена компания за подбор на персонал, търси „СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВО“ за производствена компания в сферата на хранителната индустрия.

РАБОТНО МЯСТО: Индустриална зона Божурище.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Организира и осъществява текущ и последващ вътрешен контрол на Системата за управление на качеството и безопасността на храните (СУКБХ);
 • Подпомага внедряване на Системата за управление на качеството и безопасността на храните;
 • Организира и контролира попълване на оперативни документи при изпълнение на производствените дейности;
 • Извършва ежедневен производствен контрол и въвеждане на нови служители;
 • Съдейства на технолог при рекламации, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и действия.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ:

 • Постоянна работа на безсрочен трудов договор с 6 месечен изпитателен срок;
 • Редовна работна смяна от понеделник до петък от 7:00 до 16:00 ч;
 • Нетно /чисто/ възнаграждение в размер на 2200 лв.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Завършено висше образование (технология на храните, контрол на качеството, химия, биотехнология или друго свързано с качество и безопасност в хранително- вкусовата промишленост);
 • Умения за работа с компютър и програмите от офис пакета – Word, Excel;
 • Професионален опит на сходна позиция;
 • Познаване на стандартите за управление на качеството и безопасността на храните е предимство.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на български език не по-късно от 22 юни 2023 г. на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и и ЗЗЛД.

Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355/ 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.