HR Services, утвърдена  агенция за подбор на персонал и аутсорсинг решения, търси „Счетоводител“ за счетоводна кантора с дългогодишен опит на пазара и множество доволни клиенти за гр. Пловдив.

Компанията предоставя финансови консултации и счетоводно обслужване на различни по размер компании, осъществяващи дейността си в разнообразни направления.

За постигането на висока ефективност, счетоводната кантора използва автоматизиран счетоводен софтуер, който позволява комплексна автоматизация на процесите при обработка и представяне на информацията.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ:

 • Въвеждащо и периодични обучения;
 • Възможност за кариерно развитие в рамките на екипа;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Работа в приятен офис;
 • Работно време от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч;

Ние търсим хора, които са съпричастни към ежедневните предизвикателства и имат желание да ги разрешат. 

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВКЛЮЧВАТ:

 • Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи;
 • Коректно отразяване на информацията по различните счетоводни сметки;
 • Съставяне на статистически, финансови и счетоводни документи, свързани с разходи, вземания и задължения за текущи и минали периоди;
 • Изготвяне на оборотни ведомости, справки от аналитични сметки и други данни;
 • Участие в месечно и годишно приключване;
 • ЛС и ТРЗ дейности – изчисляване на възнаграждения, начисляване и удържане на осигурителните вноски, изготвяне нa Декларация 1 и 6;
 • Подпомагане процеса на данъчни проверки и ревизии от органите на приходната администрация;
 • Взаимодействие с НОИ, НАП, банки и други институции.

Търсим енергични и комуникативни кандидати, които да се присъединят дългосрочно към екипа от професионалисти на компанията.

ПОДХОДЯЩИЯ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

 • Висше счетоводно – икономическо образование;
 • Опит на сходна длъжност минимум 2 (две) години;
 • Познания в областта на счетоводството и данъчното законодателство;
 • Умения за работа с програмите от офис пакета;
 • Желание и умения за работа в екип.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: отговорност, прецизност и коректност.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си, за да Ви опознаем на info@hrservices.bg не по-късно от 10 юни 2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.