Търсим „АГРОНОМ“ за свой доверен партньор – българска компания с дългогодишен опит в търговията със семена, торове и препарати в селското стопанство за гр. Пловдив.

На тази позиция Вие ще:

 • Разработвате и прилагате решения в сътрудничество с екипите за маркетинг и продажби въз основа на задълбоченото разбиране нуждите на земеделските производители;
 • Разработвате агрономически материали и документация в подкрепа на търговските оферти;
 • Планирате, разработвате, изпълнявате тестови и полеви проекти за получаване на информация и солидни аргументи въз основа на предложението за агрономическа оценка;
 • Идентифицирате нови бизнес възможности.

Ако сте уверен и убедителен комуникатор, който умее да постига резултати – значи това е идеалната възможност за Вас!

Търсим кандидат с:

 • Висше образование в сферата на агрономството;
 • Опит на сходна позиция минимум 2 години;
 • Познания в областта на растениевъдството, почвознанието,семепроизводството и новите технологии в земеделското производство;
 • Умения за работа с клиенти;
 • Валидна шофьорска книжка кат.В;
 • Желание и възможност за командировки в Пловдив и региона.

Личностни качества:

 • Умения за комуникация;
 • Аналитично мислене;
 • Висока гъвкавост и адаптивност към променящата се среда;
 • Отговорност при изпълнение на възложените задачи;
 • Участие в решаването на проблеми;
 • Възможност за бързо усвояване на нови знания;
 • Готовност за продължаващо обучение и самообучение;
 • Способност за работа в екип;
 • Умения за работа в кратки срокове.

Компанията предоставя на служителите си:

 • Възможност за дългосрочна професионална реализация в стабилна компания с утвърдени процедури и стандарти на работа;
 • Въвеждащо и периодични обучения;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Работа в сплотен екип от професионалисти;
 • Тимбилдинги.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на info@hrservices.bg не по-късно от 31 май 2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.