HR Services – утвърдена агенция за подбор на персонал, търси „СЧЕТОВОДИТЕЛ“ на 4 часа за международна компания.

Работно място: Варна, ЗПЗ.

РОЛЯ: Ролята на тази позиция, е свързана със счетоводни консултации във връзка с внедряване на счетоводен софтуер.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ:

  • Конкурентно нетно възнаграждение 800 – 1000 лв нето в зависимост от опита на кандидата;
  • Работа на непълен работен ден – 4 часа ден/ 20 ч седмично;
  • Дългосрочна възможност за кариерно развитие;
  • Работа в позитивен екип от професионалисти.

ИЗИСКВАНИЯ:

  • Завършено висше образование в професионалните направления счетоводство, одит, финанси или свързана област;
  • Минимум 1 година трудов стаж в областта на счетоводството;
  • Познаване на българското счетоводно законодателство.
  • Английски език на работно ниво – В1/ В2;
  • Умения за работа с компютър, програмите от офис пакета и счетоводен софтуер;
  • Желание и умения за работа в екип.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: прецизност и внимание към детайла.

Ако проявявате интерес към тази възможност, ще очакваме автобиография на английски език не по-късно от 9 февруари 2024 година на info@hrservices.bg

Ще се свържем  само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment