HR Services – утвърдена агенция за подбор на персонал, търси „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ за финансово-счетоводен отдел в болница.

РАБОТНО МЯСТО: гр. София.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Ръководи, организира и контролира цялостната финансово-счетоводна и икономическа дейност на Дружеството;
 • Подпомага ръководството на Дружеството при осъществяването на неговите правомощия във финансово-счетоводната и икономическата дейност;
 • Осъществява вътрешния финансов контрол;
 • Ръководи планирането на финансовата дейност и разработва счетоводната политика на Дружеството;
 • Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на Дружеството;
 • Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения закона ред;
 • Съставя и подписва годишния финансов отчет на Дружеството.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Работно време: понеделник – петък 8:00 до 16:30 часа;
 • Дългосрочна възможност за кариерно развитие;
 • Работа в позитивен екип от професионалисти.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Завършено висше образование в професионалните направления счетоводство, одит, финанси;
 • Предходен опит на сходна позиция;
 • Лидерство,
 • Умения за планиране и управление на времето;
 • Аналитично мислене;
 • Ориентация към резултати.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: дискретност, прецизност, отговорност.

Ако проявявате интерес към тази възможност, ще очакваме автобиография на английски език не по-късно от 18 февруари 2024 година на info@hrservices.bg

Ще се свържем  само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment