HR Services, агенция за подбор на персонал и аутсорсинг решения в сферата на човешките ресурси, търси „ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР“ за утвърдена компания с предмет на дейност производство и търговия с хранителни добавки и козметика.

Локация на работното място: гр. София

Работата на продуктовия мениджър е свързана с успешното позициониране на  конкретен продукт или продуктова линия на пазара, които отговарят на нуждите на потребителите.

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВКЛЮЧВАТ:

 • Разработване на стратегия и планове за нови продукти, свързани с пазарния потенциал на компанията и конкуренцията;
 • Проучване на съвременна литература от медицински източници, необходима за направата на презентации,брошури ,листовки и др.
 • Комуникация с различни медицински специалисти, консултанти и представители на регулаторни органи с цел реализиране на законосъобразни, изрядни опаковки и рекламни материали;
 • Участие в различни проекти, свързани с маркетинговата стратегия на компанията;
 • Обучение на търговски представители относно продуктите на компанията;
 • Проследяване представянето на продукта/портфолиото и участие в ежемесечни срещи с Мениджър Продажби и CEO на компанията;
 • Сътрудничество с различни отдели и колеги по отношение на успеха на проектите.

ПОДХОДЯЩИТЕ КАНДИДАТИ ПРИТЕЖАВАТ:

 • Завършено образование в сферата на Медицина, Икономика и сходни;
 • Предходен опит на сходна позиция;
 • Познания относно фармацевтичния пазар;
 • Владеене на английски език на работно ниво.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 • Стратегическо мислене и визионерски подход;
 • Аналитични умения;
 • Проактивност;
 • Комуникационни и презентационни умения.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Възможност за дългосрочна професионална реализация в стабилна компания с утвърдени процедури и стандарти на работа;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Работно време: понеделник – петък 8:30 до 17:30 ч;
 • Въвеждащо и периодични обучения;
 • Работа в сплотен екип от професионалисти;
 • Възможност за дистанционна работа в определени дни.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на български език със снимка не по-късно от 31 януари 2023 г. на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.