HR Services, агенция за подбор на персонал и управление на човешките ресурси, търси „ПРИЛОЖЕН СПЕЦИАЛИСТ, СТАТИСТИКА“ за утвърдена застрахователна компания.

Работното място е локализирано в центъра на гр. София.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Изготвяне на статистически данни и оценки;
 • Извличане и обобщаване на статистически данни от различни информационни масиви;
 • Изготвяне на актюерски анализи и прогнози въз основа на натрупана статистическа информация;
 • Извършване на мониторинг на вътрешните модели и при необходимост изготвяне на варианти за тяхното усъвършенстване;
 • Работа с актюерски софтуер.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше образование степен Бакалавър/Магистър или студент, специалности Статистика, Финанси, Иконометрия или други аналогични;
 • Умения за работа с MS Office, MS Excel, Access;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Аналитично мислене;
 • Способност за приоритизиране и организиране на оперативната работа.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:  умения за комуникация и работа в екип, инициативност и проактивност.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ:

 • Конкурентно възнаграждение и социални придобивки;
 • Приятен офис в центъра на гр. София;
 • Дългосрочна възможност за развитие в утвичърдена компания;
 • Сплотен екип от професионалисти.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на български или английски език не по-късно от 19 юни 2023 г. на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.