HR Services – агенция за подбор на персонал, търси за верига ресторанти „ГОТВАЧ – ТОПЛА КУХНЯ“.

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 2

ЛОКАЦИЯ: гр. Варна, Морска гара и Морска градина .

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Чисто възнаграждение между 2000 и 2300 лв/ месечно;
• 6 – дневна работна седмица в график на смени в график: 1-ва смяна от 9:00 до 16:00 ч;
2-ра смяна от 16:00 до 24:00 ч и междинна смяна от 10:00 до 22:00 ч;
• Осигурена храна и облекло;
• Осигурен транспорт за късната смяна.

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВКЛЮЧВАТ:
• Измиване и почистване на продуктите;
• Приготвяне на ястия, съгласно утвърден рецептурник и действащи стандарти за хигиена и качество;
• Подготовка и издаване на кухненска продукция.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
• Завършено средно специално образование и/или курс за професионална квалификация;
• Умение за работа в екип;
• Професионален опит на сходна позиция.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография на български език не по-късно от 17 юни 2023 г. на info@hrservices.bg

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.