HR Services, утвърдена компания за подбор на персонал, търси „НАЧАЛНИК СМЯНА“ за производствена компания в сферата на хранителната индустрия.

РАБОТНО МЯСТО: Индустриална зона Божурище.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Ръководи дейността на смяната;
 • При започване на смяната се информира за състоянието на апаратура, съоръжения и оборудване, както и за наличните суровини и материали, необходими за производствения процес;
 • Отговаря за правилното водене на технологичния процес и спазването на правилата и нормите за безопасните методи на работа в течение на смяната;
 • Води присъствен график на работниците;
 • Осигурява организация на работното място съгласно утвърдения технологичен режим;
 • Обобщава производствените резултати и следи за изпълнението на производствения план- график;
 • Информира главния технолог при отклонения в качеството на произвежданата продукция;
 • Извършва обучение на персонала;
 • Оказва съдействие на подчинените си работници и служители, в случай на необходимост.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ:

 • Постоянна работа на безсрочен трудов договор с 6 месечен изпитателен срок;
 • 5 дневна работна седмица в график 1-ва смяна от 6:00 до 15:00 ч и 2-ра смяна от 13:00 до 22:00 ч.
 • Брутно възнаграждение в размер на 3500 лв.
 • Дългосрочна възможност за развитие.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Завършено средно/ висше образование;
 • Професионален опит на сходна позиция;
 • Лидерство, отговорност, мениджърски умения.

Ако Ви допада тази възможност, ще очакваме да ни изпратите автобиография на български език не по-късно от 13  октомври 2023 г. на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и и ЗЗЛД.

Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355/ 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.