Търсим „МАШИНЕН ОПЕРАТОР“ за свой доверен партньор – предприятие за преработка на бели и червени меса.  Фабриката е оборудвана със съвременни машини и съоръжения, а работната среда е чиста и приятна.

Работното място се намира в гр.Радомир.

Предприятието за преработка на меса е едно от първите със статут за съответствие с Европейското законодателство за храните и търговия в ЕС. Безопасността на произвежданите продукти е от първостепенно значение в него, затова суровината и готовия продукт се подлагат на лабораторни изпитания, а санитарната обработка  на помещения и машинен парк се осъществява непрекъснато.

Компанията предоставя на служителите си:

 • Конкурентно месечно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • 5-дневна работна седмица;
 • Въвеждащо и периодични обучения;
 • Сплотен екип от професионалисти;
 • Дългосрочна ангажираност в интересна и динамична среда.

На тази позиция Вие ще:

 • Зареждате машината със суровини в съответствие с технологичните изисквания;
 • Контролирате машината;
 • Следите за правилната ѝ експлоатация и при необходимост уведомявате прекия си ръководител за възникнали неизправности.
 • Отговаряте за правилното съхраняване и употреба на суровините,материалите и готовата продукция;
 • Отговаряте за ежедневното почистване на машината в края на работния ден.

Търсим кандидати със:

 • Завършено средно образование;
 • Професионален опит на сходна позиция;
 • Умения за работа в екип.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиография на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment