Компаниите за подбор на персонал имат за приоритет предоставянето на качествени услуги за намиране на служители, които отговарят на заданието на работодателя.

Преди кандидатът за свободна позиция да бъде поканен на интервю с работодател, специализирана аутсорсинг компания извършва пълен набор от подготвителна работа: приема и преглежда резюмета, провежда предварително интервюта и дава обективна оценка на потенциалните служители.

Набирането на професионални служители е комбинация от изисквания, необходими за определена позиция и наличния потенциал на кандидатите.

Само професионален подход за решаване на този проблем позволява  запълването на свободните позиции с подходящи служители.

Необходимостта от намиране на нова работа възниква всеки път, когато отношенията с предишен работодател логично приключат. Всеки кандидат се стреми да намери достойна работа, а работодателят иска да „придобие“ квалифициран персонал. Ако персоналът на предприятието се състои от няколкостотин служители, обикновено такива компании имат свои собствени специалисти подбор, чиито задължения включват подбор на персонал.

Често компаниите за подбор са специализирани в масов подбор, подбор на IT кадри или морски специалисти, производствени работници и т.н Важна в случая е специализацията, контактите, знанията и познанствата в бранша. В някои компании рекрутърите са специализирани по браншове и поради тази причина могат да отговорят на разнообразните заявки на компаниите.

Във връзка с подбора на персонал съществуват много нови, необичайни начини за подбор на персонал въз основа на психологията:

• Интервюта;

• Ситуационни упражнения;

• Тестови задачи за способности и ниво на интелигентност;

• Най-различни задачи и въпросници и др.

Съществена е информацията, която дава работодателят на агенцията за подбор на персонал – работно място, длъжностна характеристика, работно време и реално предложение. Необходимо е длъжностната характеристика да няма формален характер, а реално да описва задълженията и очакванията към кандидата

Много компании, които прекратиха своята дейност, биха имали повече възможности за успешно развитие, ако подборът на служители се извършваше от професионалисти в тяхната област – специалисти по набиране на персонал.

Изпълнявайки задачата за набиране, агенцията го прави безпристрастно, без емоционални пристрастия. Използвайки специални методи, кандидатът се проучва задълбочено, в резултат на подобна „аналитична“ атака изборът се прави в полза на кандидата, който е идеален за бъдещия работодател.

Агенциите по подбор изразходват множество часове в – изготвяне на обявления и публикации, селектиране на подходящи кандидати, провеждане на интервюта, презентиране на кандидати пред работодателя, организиране на интервюта и т.н , за което получават възнаграждение. За повече информация как се калкулира подбора можете да прочетете статия Колко струва услуга по подбор на персонал

Ако имате нужда от нашите услуги по подбор на персонал, моля не се колебайте да се свържете с нас на info@hrservices.bg

 

Leave a Comment