На пръв поглед ценовият диапазон на услугите за набиране на персонал е впечатляващ.

Хедхънтърите или т.нар. „ловци на глави“ искат дял от годишния доход на кандидата, повечето компании определят размера на таксата между една или две месечни заплати, като цените на някои агенции за подбор на персонал са фиксирани за избор на специалисти с определена квалификация и профил.

Как се изчисляват разходите за подбор на персонал

Можете да използвате калкулатор в MS Excel, като вземете предвид следните изходни данни:

Стандарти

времето за извършване еднократно или многократно дадена операция или задача. Нормата се задава за „единицата“ за извършената работа, например за преглед на едно резюме или за провеждане на едно интервю.

Срокове и обеми на работа

планиран срок за подбор на персонал в работни дни и брой на операциите, които ще бъдат извършени от служител, ангажиран с търсене и подбор.

Преки разходи за избор на служител

разходи за един час работа на специалист, ангажиран с набиране на персонал, разходите за публикуване на обява за свободни работни места, разходите за публикуване на обяви и бази данни. Като пример използваме абстрактна позиция „технически сътрудник“, тъй като цената на масовия подбор се изчислява по различен начин.

Как да оцените работата по набиране на персонал

Улесняваме себе си при изчисляването на норма за извършване на дадена стойност, като използваме минималните и максималните стойности на времето, което според е необходимо за завършване на работата – смятаме средноаритметичната стойност за норма.

Работа 1. Уточняваме условията, изискванията, задълженията на свободна длъжност. Продължителност – от 15 минути до 1 час (ако нещо трябва да бъде обсъдено и изяснено).

Работа 2. Проверяваме дали заплатите, които предлагаме, са конкурентни, което ще отнеме 10-15 минути, а ако използваме калкулатор на заплатите, може да отнеме половин или един час.

Работа 3. Публикуване описанието на позицията в сайт – това ще отнеме от 15 до 40 минути, като вземете предвид факта, че може да не ви хареса първоначалната версия, и ще редактирате обявата, която вече е публикувана няколко пъти. Ако използвате няколко социални медии, работата за това може да стигне е няколко часа.

Работа 4. Преглеждане базата данни в търсене на необходимите автобиографии. В зависимост от спецификата на свободното място и опита от генерирането на заявки за търсене, ще прекарате отваряне на всички резюмета за преглед от 15 минути до 1 час. Може да отнеме от 10 секунди до 1 минута, за да видите един профил. Ще прекарате от 10 до 40 минути, сортирайки избрани автобиографии и запазвайки ги в папки.

Работа 5. Всеки ден разглеждане на нови резюмета. Преглеждането на едно CV –  отнема на опитни специалисти от 10 секунди до 1 минута. Сортиране и запазване на автобиографии – от 5 до 15 минути.

Работа 6. За кандидатите, които се интересуват от нас, пишем имейли или се обаждаме. Времето за една буква, като се вземе предвид наличието на празен шаблон, е от 1 до 3 минути. Продължителността на изходящо телефонно обаждане до заявителя е 3-5 минути.

Работа 7. Отговаряме на обажданията на кандидатите, които ще се свържат с нас по ваше желание или да уточним дали сте получили резюме. Отговорът на едно обаждане ще отнеме 1-3 минути от вашето време.

Работа 8. Провеждаме на интервюта – продължителност – от 20 минути до 1 час.

Работа 9. Провеждаме на последващи интервюта с кандидатите или организиране на интервюта с вземащия решение ​​- от 30 минути до 1 час.

Работа 10. Проверяваме препоръките (обаждаме се на предишни места за работа, за да съберем допълнителна информация за кандидатите) – от 15 минути до половин час.

Работа 11. Изпращаме откази на кандидатите – от 20 минути до 1 час.

Време и обхват на работа при подбора на персонал

Колко време планираме да отделим за търсене?

Ще бъдем оптимисти – вярваме, че можем да се справим за не по-малко от две седмици, но не повече от месец. Срокът, който определихме, е 10-20 работни дни. Определяме обема на работата.

Брой автобиографии от базата данни, която планираме да разгледаме – от 300 до 500.

Колко отговора ще дойдат за един ден на обявата ни за свободни места – 10-20.

Колко избрани кандидати ще пишем / обаждаме – 8-12 на ден.

С колко интересни кандидата, които са отговорили на обявата за свободни места, разговаряме по телефона за 1 ден – от 2 до 6.

Колко кандидати планираме да интервюираме – 8-12.

Колко кандидати ще имат повторни интервюта – 2-4.

На колко кандидати ще проверим препоръки за – 2-3

Преценяваме разхода за заплата, публикуване на обява и достъп до базата данни

Приемаме, че сме назначили служител за подбор на персонал, който печели минимум 1200 лв/ месец.

Резултатите от изчисляването на разходите за набиране на персонал

В този пример процесът на набиране на персонал ще ни отнеме 31 часа работно време, при условие че приключим работата за три седмици. Не забравяйте, че калкулаторът изчислява „чистото“ работно време, без загуба на технически почивки и подготвителна работа. За да не сбъркате в изчисленията, помислете за загубата на време при изпълнение на работа по стандартите или умножете общите разходи за труд с коефициент на увеличение. Ако се съмнявате, проверете параметрите, използвани за изчислението, опитайте се да изчислите максималните и минималните разходи, въведете граница на грешка. Защо да се изчисляват разходите за труд и разходите за набиране на персонал Ако имате рекрутер на пълен работен ден, ще можете да оцените натоварването му. За да направите това, данните, получени в този микрокалкулатор, просто трябва да бъдат прехвърлени в калкулатор, за да се изчисли числото, което ще ви позволи да изчислите натоварването, като вземете предвид режима и графика на работа, както и загубата на работно време. Ако смятате сами да се заемете с тази процедура, преценете дали имате възможност да отделите достатъчно време за извършване на тази работа. Сравнете цената на услугите на външни изпълнители с цената на тази работа, когато я изпълнявате от служителите на вашата компания и преценете коя опция е по-изгодна за вас.

В заключение

Ясно е, че алгоритъмът за изчисляване, описан по-горе, не отчита всички детайли на процеса на подбор на персонал, качествата и скоростта на изпълнителя, а също и софтуера, който използва в работатат си. Понякога се налага и допълнително изготвяне на справки, провеждане на разговори с кандидати, които не са планирани, но са във връзка с търсената позиция. Методите и инструментите за подбор на високо квалифициран персонал и нискоквалифициранн персонал се различават.

Освен това, когато от кандидатите се изисква попълването на допълнителни въпросници или тестване, това включва допълнителни човекочасове труд за рекрутъра.

Съдържанието на работата и разходите за наемане на персонал могат да варират в зависимост от методите за привличане на кандидати и от това дали се търси един служител или проекта включва мащабен подбор. Обикновено агенциите за подбор осигуряват и гаранция в случай, че служителя напусне или се окаже неподходящ за тази позиция, което означава, че компанията за подбор, с която работите ще ви предложи друга безплатна алтернатива в случай, че се окажете много скоро без служител т.е споделяте риска от избор на неправилен служител.

Не считайте цените на набиращите агенции умишлено завишени – цената на услугите се влияе значително от рисковете, свързани със спецификата на бизнеса. Във всеки случай трябва да прецените какъв вид персонал си струва да направите самостоятелно и какъв вид работа трябва да бъде изцяло или частично поверена на външни специалисти.  

В случай, че решите да се доверите на външна компания като HR Services, можете да ни пишете на info@hrservices.bg  

 

Leave a Comment