Търсим „Техници по железопътна техника“ за най-големият доставчик на услуги за мобилен сервиз и ремонт на товарни вагони в Централна и Източна Европа.

Месторабота: гр. София

Търсим надеждни, старателни и трудолюбиви техници, които да се присъединят към екипа от специалисти на компанията.

Работата на специалистите е свързана с излизане по повикване на спешен ремонт, ревизия и инспекция на товарни жп вагони, като в същността си е група за бързо реагиране. За изпълнение на задълженията си техниците разполагат с оборудвано превозно средство, лични предпазни средства, зимно и лятно работно облекло.

Компанията предоставя на служителите си:
• Конкурентно възнаграждение /1000-1400 E/ + бонусна система, награди и други поощрения;
• 8 часов работен ден;
• 5 седмици платен годишен отпуск;
• Безсрочен трудов договор с 6 месечен изпитателен срок;
• Въвеждащо и периодични обучения;
• Възможност за кариерно развитие.

Изисквания към кандидатите:
• Опит в ремонта на товарни вагони;
• Шофьорска книжка кат. В;
• Базови познания за работа с компютър.

С предимство ще разглеждаме кандидатури със сертификат по заваряване, завършено образование/ курс за извършване на технически прегледи на железопътни товарни вагони и други технически сертификати, а също така познания по английски език (А2-В1).

Ако проявявате интерес към тази възможност и отговаряте на посочените условия, ще очакваме автобиографията ви на info@hrservices.bg не по-късно от 14 май 2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.