Търсим „СТОКОВЕД, ОРГАНИЗАТОР СКЛАД“ за наш доверен клиент – компания с предмет на дейност търговия с арт материали.

Локация: гр.Варна

Компанията предоставя на служителите си:

 • Конкурентно  месечно възнаграждение;
 • Безсрочен трудов договор с 6 месечен изпитателен срок;
 • Въвеждащо и периодични обучения;
 • Работно време: понеделник – петък от 8.00 до 17.00 ч.

На тази позиция Вие ще:

 • Приемате доставените стоки и материали, като въвеждате в счетоводно – складовия софтуер фактурата за закупуването им;
 • Извършвате контрол, относно количеството и качеството на постъпващите в склада стоки и материали;
 • Следите за разлики между физически получените стоки и материали и тези, които са фактурирани;
 • Извършвате рекламации на некачествената продукция;
 • Следите за подреждането на стоките и материалите в складовото помещение.
 • Изготвяте различни справки от счетоводно-складовия софтуер за движението на стоките;
 • Организира провеждането на периодични и годишни инвентаризации на стоково-материалните запаси

Търсим организирани, подредени и отговорни служители, които са съпричастни към ежедневните предизвикателства и имат желание да ги разрешат. 

Подходящите кандидати притежават:

 • Завършено минум средно образование;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит за работа със складова програма;
 • Желание и умение за работа в екип.

Ако проявявате интерес към тази възможност и отговаряте на посочените условия, ще очакваме автобиографията ви на info@hrservices.bg не по-късно от 31 Януари 2021 г.

Ще се свържем  само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment