HR Services, утвърдена агенция за подбор на персонал и аутсорсинг решения, търси „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ за високотехнологичното производствено предприятие с дългогодишен опит на пазара и множество доволни клиенти. Иновативните решения и търговската политика на компанията, осигуряват сериозно предимство на фирмата пред конкурентите им.

Локация: обл.София, с.Лозен

За постигането на висока ефективност и автоматизация на процесите при обработка и представяне на информацията, счетоводния отдел на фирмата използва автоматизиран софтуер.

Компанията предоставя на служителите си:
• Конкурентно възнаграждение;
• Фиксирано работно време: от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч;
• Осигурен служебен транспорт;
• Въвеждащо и периодични обучения;
• Ваучери за храна;
• Дългосрочна възможност за кариерно развитие.

Ние търсим хора, които са съпричастни към ежедневните предизвикателства и имат желание да ги разрешат.

Отговорностите на тази позиция включват:
• Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи;
• Коректно отразяване на информацията по различните счетоводни сметки;
• Съставяне на статистически, финансови и счетоводни документи, свързани с разходи, вземания и задължения за текущи и минали периоди;
• Изготвяне на оборотни ведомости, справки от аналитични сметки и други данни;
• Участие в месечно и годишно приключване;
• Подпомагане процеса на данъчни проверки и ревизии от органите на приходната администрация;
• Взаимодействие с НОИ, НАП, банки и други институции.

Подходящия кандидат притежава:
• Висше счетоводно – икономическо образование;
• Опит на сходна длъжност минимум 5 (пет) години;
• Познания в областта на счетоводството и данъчното законодателство;
• Умения за работа с програмите от офис пакета;
• Желание и умения за работа в екип.

Личностни качества: отговорност, прецизност и коректност.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на info@hrservices.bg не по-късно от 30 юни 2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.