Търсим „СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ и ЛС“ за високотехнологичното производствено предприятие с дългогодишен опит на пазара и множество доволни клиенти. Иновативните решения и търговската политика на компанията, осигуряват сериозно предимство на фирмата пред конкурентите им.

Локация: Лозен (област София)

За постигането на висока ефективност и автоматизация на процесите при обработка и представяне на информацията, финансово-счетоводния отдел на фирмата използва автоматизиран софтуер.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ:
• Конкурентно възнаграждение;
• Фиксирано работно време: от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч;
• Осигурен служебен транспорт;
• Въвеждащо и периодични обучения;
• Ваучери за храна;
• Дългосрочна възможност за кариерно развитие.

Ние търсим хора, които са съпричастни към ежедневните предизвикателства и имат желание да ги разрешат.

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВКЛЮЧВАТ:
• Администриране на процесите по назначаване, преназначаване и освобождаване на персонал;
• Администриране на дейностите по отчитане и заплащане на труда;
• Администриране на граждански договори;
• Изготвяне на всички документи, свързани с трудовите правоотношения – трудови договори, допълнителни споразумения, отпуски и други;
• Изготвяне на работни заплати, включително на служители със сумирано работно време;
• Изготвяне на ведомости, рекапитулации и платежни документи;
• Изготвяне и подаване в срок необходимата информация към НАП, НОИ, НСИ и други;
• Изготвяне и подаване на уведомления към НАП;
• Приемане, обработване и подаване на болнични към НОИ;
• Изготвяне и подаване в срок Декларация 1 и 6;
• Изготвяне на служебни бележки и удостоверения за доходи, документи за пенсиониране и други;
• Следене на промени в трудовото, данъчното и осигурителното законодателство;
• Поддържа връзка със службата по Трудова медицина и следи за спазване и изготвяне на документация по ЗБУТ.

ПОДХОДЯЩИЯ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
• Висше икономическо образование;
• Предходен опит на сходна позиция;
• Умения за работа с програмите от офис пакета и софтуер за изчисляване на възнаграждения;
• Умения за работа в екип и гъвкавост при вземане на професионални решения;
• Желание и умения за работа в екип;

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: Дискретност, лоялност и отговорно отношение.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на български език, за да Ви опознаем на info@hrservices.bg не по-късно от 31 август 2021 г

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment