HR Services, агенция за подбор на персонал и аутсорсинг в сферата на човешките ресурси, търси „СПЕЦИАЛИСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ за застрахователна компания.

Работното място е локализирано в центъра на гр. София.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови  правоотношения;
 • Обработка и съхранение на документи – молби за постъпване на работа, трудови книжки, копия от документи за завършено образование, молби за ползване на отпуск и медицинска документация, служебни бележки за проведен инструктаж и т.н.
 • Оформя необходимата информация в трудовите книжки на служителите;
 • Изготвя графици за ползване на платените годишни отпуски;
 • Изчислява трудовия стаж и размера на полагаемия отпуск;
 • Изготвя удостоверения и служебни бележки по искане на служител и ги представя за подпис на  работодателя;
 • Предоставя информация при поискване и справки за персонала.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Завършено подходящо висше образование – степен бакалавър;
 • Предходен опит в сферата на човешките ресурси;
 • Умения за работа с програмите от офис пакета;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с трудово-правните отношения;
 • Дискретност и меки умения.  

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ:

 • Конкурентно възнаграждение и социални придобивки;
 • Приятен офис в центъра на гр. София;
 • Възможност за гъвкаво работно време;
 • Дългосрочна възможност за развитие в утвърдена компания;
 • Сплотен екип от професионалисти.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиография на български език не по-късно от 28 март 2024 г. на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment