HR Services, агенция за подбор на персонал, търси „СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ и ЛС“ за свой доверен партньор.

Работното място: Бизнес център “Стефан Караджа”  (Автобус: 120, 285, 85, 90, 86; Метро: М3; Тролейбус: 2, 1, 3, 78, 100, 4).

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови  правоотношения;
 • Обработка и съхранение на документи – молби за постъпване на работа, трудови книжки, копия от документи за завършено образование, молби за ползване на отпуск и медицинска документация, служебни бележки за проведен инструктаж и т.н.
 • Оформяне на необходимата информация в трудовите книжки на служителите;
 • Регистриране. на трудови договори в НАП (при сключване, промени и прекратяване);
 • Изготвяне на работни заплати, ведомости, рекапитулации;
 • Подаване в срок Декларация 1 и 6;
 • Изготвяне на удостоверения и служебни бележки по искане на служител;
 • Предоставяне на информация при поискване и справки за персонала.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Предходен опит на сходна позиция;
 • Умения за работа с програмите от офис пакета и специализиран софтуер;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с трудово-правните отношения;
 • Дискретност и умения за комуникация.  

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Приятно работно място;
 • Дългосрочна възможност за развитие в утвърдена компания;
 • Сплотен екип от професионалисти.

Ако Ви допада тази възможност, ще очакваме автобиография на български език не по-късно от 11 юли 2024 г. на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment