HR Services – утвърдена агенция за подбор на персонал търси „СКЛАДОВ СЛУЖИТЕЛ“ за компания с предмет на дейност продажба на хигиенни и канцеларски материали с дългогодишно присъствие на пазара.

Работно място: София, Дружба 1.

Търсим организиран и отговорен складов работник, който да се присъедини дългосрочно към екипа на компанията, за да участва в складовите дейности, целящи повишаване на ефективността, рентабилността и удовлетвореността на клиентите.

НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВИЕ ЩЕ:

  • Приемате, подреждате и окомплектовате стоки по заявки;
  • Контролирате качеството и количеството на постъпващите в склада стоки и съответствието им с придружителните документи;
  • Извършвате товаро-разтоварни дейности;
  • Участвате при извършването на инвентаризации в склада.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ:

  • Въвеждащо обучение;
  • Конкурентно нетно /чисто/ възнаграждение в размер на 1600 лв;
  • Работно време от понеделник до петък: 08.30 до 17.30 ч.
  • Работа в позитивен екип от професионалисти.

ПОДХОДЯЩИТЕ КАНДИДАТИ СА:

  • Със завършено основно/ средно образование;
  • Притежават предходен опит на сходна позиция.

Ако проявявате интерес към тази възможност, ще очакваме автобиографията ви на български език не по-късно от 28 февруари 2023 година на info@hrservices.bg

Ще се свържем  само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.