HR Services – утвърдена агенция за подбор на персонал търси „СКЛАДОВ СЛУЖИТЕЛ“ за компания, произвеждаща електронни компоненти.

Работно място: Варна, ЗПЗ.

РОЛЯ: Работата на тази длъжност е свързана с приемане, сортиране и подреждане на стоките за доставка (не е свързана с физическо натоварване и вдигане на тежко).

Търсим прецизен служител, който да се присъедини дългосрочно към екипа на компанията, за да участва в складовите дейности, целящи повишаване на eфективността и удовлетвореността на клиентите.

НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВИЕ ЩЕ:

 • Приемате доставки от доставчици и проверявате за съответствие с поръчки;
 • Сортирате и подреждате стоки в склада;
 • Извършвате инвентаризации;
 • Подготвяте стоки за доставка;
 • Работите със складовата програма;
 • Поддържате чистота и подредба на складовото помещение.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ:

 • Конкурентно възнаграждение и допълнителни плащания;
 • Работно време: понеделник –  петък от 07.30 до 16.00 ч;
 • Дългосрочна възможност за кариерно развитие;
 • Работа в позитивен екип от професионалисти.

ПОДХОДЯЩИТЕ КАНДИДАТИ СА:

 • Предходен опит на сходна позиция;
 • Умения за работа със складова програма;
 • Умения за работа в екип.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: прецизност и организационни умения.

Ако проявявате интерес към тази възможност, ще очакваме автобиографията ви на български език не по-късно от 4 октомври 2023 година на info@hrservices.bg

Ще се свържем  само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.