Търсим „Счетоводител“ за свой доверен партньор – счетоводна кантора с дългогодишен опит на пазара и множество доволни клиенти.

Локация: гр. София

Компанията предоставя финансови консултации и счетоводно обслужване на различни по размер компании, осъществяващи дейността си в разнообразни направления.

За постигането на висока ефективност, счетоводната кантора използва автоматизиран счетоводен софтуер, който позволява комплексна автоматизация на процесите при обработка и представяне на информацията.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ:
• Въвеждащо и периодични обучения;
• Възможност за кариерно развитие в рамките на екипа;
• Конкурентно възнаграждение;
• Работа в приятен офис, находящ се в близост до Плиска;
• Работно време от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Ние търсим хора, които са съпричастни към ежедневните предизвикателства и имат желание да ги разрешат.

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВКЛЮЧВАТ:
• Текущо осчетоводяване на счетоводни документи;
• Коректно отразяване на информацията по различните счетоводни сметки;
• Съставяне на статистически, финансови и счетоводни документи, свързани с разходи, вземания и задължения за текущи и минали периоди;
• Изготвяне на оборотни ведомости, справки от аналитични сметки и други данни;
• ТРЗ;
• Съдействие и подготовка на данни при изготвянето на различни вътрешни, междинни и годишни отчети;
• Подпомагане процеса на данъчни проверки и ревизии от органите на приходната администрация;
• Взаимодействие с НОИ, НАП, банки и други институции.

Търсим енергични и комуникативни кандидати, които да се присъединят дългосрочно към екипа от професионалисти на компанията.

ПОДХОДЯЩИЯ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
• Висше счетоводно – икономическо образование;
• Опит на сходна длъжност минимум 2 (две) години;
• Познания в областта на счетоводството и данъчното законодателство;
• Умения за работа с програмите от офис пакета;
• Желание и умения за работа в екип;

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: отговорност, прецизност и коректност.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на info@hrservices.bg не по-късно от 15 юни 2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.