Търсим „СЧЕТОВОДИТЕЛ – ФАКТУРИСТ“ за свой доверен партньор – водеща компания, с производствена и търговска насоченост.

НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВИЕ ЩЕ:
• Извършвате касови операции във връзка с приходно-разходни документи;
• Приемате, съхранявате и предавате парични средства;
• Издавате фактури и др. счетоводни документи;
• Упражнявате вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените Ви задачи;
• Проверявате фактическата наличност на паричните суми с касовия остатък и ежедневно ще приключвате касата.

ТЪРСИМ КАНДИДАТ:
• Със средно специално или висше икономическо образование;
• Опит на подобна позиция;
• Добра компютърна грамотност;
• Познания на нормативни актове в областта на счетоводството;
• Познаване на нормативните изисквания за организацията на първичната отчетност;
• Познания относно реда и изискванията за извършване на инвентаризации.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ:
• Конкурентно възнаграждение;
• Ваучери за храна;
• Допълнителна здравна застраховка;
• Въвеждащо и периодични обучения;
• Дългосрочна ангажираност в интересна и динамична среда.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиография на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД). 

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment