Търсим „СЧЕТОВОДИТЕЛ – ФАКТУРИСТ“ за свой доверен партньор – водеща компания, с производствена и търговска насоченост.

НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВИЕ ЩЕ:
• Извършвате касови операции във връзка с приходно-разходни документи;
• Приемате, съхранявате и предавате парични средства;
• Издавате фактури и др. счетоводни документи;
• Упражнявате вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените Ви задачи;
• Проверявате фактическата наличност на паричните суми с касовия остатък и ежедневно ще приключвате касата.

ТЪРСИМ КАНДИДАТ:
• Със средно специално или висше икономическо образование;
• Опит на подобна позиция;
• Добра компютърна грамотност;
• Познания на нормативни актове в областта на счетоводството;
• Познаване на нормативните изисквания за организацията на първичната отчетност;
• Познания относно реда и изискванията за извършване на инвентаризации.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ:
• Конкурентно възнаграждение;
• Ваучери за храна;
• Допълнителна здравна застраховка;
• Въвеждащо и периодични обучения;
• Дългосрочна ангажираност в интересна и динамична среда.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиография на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД). 

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

2 Thoughts to “Счетоводител-фактурист”

 1. Marina Ivanova

  При интерес от Ваша страна ще ви изпратя автобиографията си .
  Дайте ми актуален имейл, за да Ви я изпратя.
  ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ
  НА АВТОБИОГРАФИЯ
  Лична информация
  Собствено(и) име(на) / Фамилия(и) Марина Тодорова Иванова
  Адрес гр.Шумен ул.“Марица“ № 43
  вх.3 ет.5 ап.56
  Телефон 0899176240
  E-mail marutza_Sve6tarova@abv.bg
  В момента живея в Шумен/България
  Дата на раждане 28.08.1977
  Пол Жена
  Предпочитана длъжност /
  Сфера на работа
  Счетоводител
  Трудов стаж
  Дати Май 2019 – до момента
  Заемана длъжност или позиция Счетоводител
  Име на работодателя ТВМ ООД
  Населено място Шумен
  Вид на дейността или сферата на работа Транспорт и логистика
  Заплата 1200 BGN
  Дати Октомври 2017 – Май 2019
  Заемана длъжност или позиция Специалист Логистика
  Име на работодателя ТЕСИ ООД
  Населено място Шумен
  Вид на дейността или сферата на работа Производство
  Заплата 960 BGN
  Дати Октомври 2015 – Октомври 2017
  Заемана длъжност или позиция Отчетник производство
  Име на работодателя Теси ООД
  Населено място гр.Шумен
  Вид на дейността или сферата на работа Производство
  Заплата 860 BGN
  Дати Април 2013 – Януари 2015
  Заемана длъжност или позиция Счетоводител
  Основни дейности и отговорности ▪ Осчетоводяване на каса / фактури за доставки и продажби в брой,ПКО и РКО и
  др.документи /
  ▪ Осчетоводяване на движения в банкови сметки в различни банки / постъпления от
  клиенти и плащания на доставчици, застраховки, заеми, запори и др. /
  ▪ Работа на кантарна програма и фактуриране на доставки на фирми за определен
  период.
  ▪ Изготвяне на справки за продажби на клиенти по контрагенти , видове материал и
  цени, съответно обърнати в стойности за месец, тримесечие, шестмесечие и година,
  както и за себестойност и печалба за същите периоди.
  ▪ Водене на цени и досиета на клиенти, както и връзка с тях.
  ▪ Пускане на проформи, като при плащане се издава фактура.
  ▪ Водене на кореспонденция по имейла и телефонни обаждания.
  Page 1/4
  ▪ Осчетоводяване на фактури от доставчици и следене за салда след съответни
  плащания.
  ▪ Следене на склад гориво и склад резервни части и коригирането им след пропуски
  за уеднаквяване със счетоводството.
  ▪ Деклариране на гориво към НАП при съответна доставка в склад гориво.
  ▪ Осигуряване на всички видове справки при приключване на даден отчетен период
  към главния счетоводител.
  Име на работодателя „Кариера Драгоево“ АД
  Населено място с.Драгоево
  Вид на дейността или сферата на работа Друго
  Заплата 526 BGN
  Дати Юни 2012 – Април 2013
  Заемана длъжност или позиция Продавач- консултант
  Основни дейности и отговорности Продажба на цветя и аксесоари, работа с касов апарат и издаване на фактури
  Име на работодателя ЕТ „Леон 555 – П.Иванов“
  Населено място гр.Шумен
  Вид на дейността или сферата на работа Търговия
  Заплата 320 BGN
  Дати Септември 2010 – Декември 2010
  Заемана длъжност или позиция Продавач- консултант
  Основни дейности и отговорности ▪ Издаване на фактури за всяка една доставка.
  ▪ Следене за сертификати за качество и L-ки на продуктите и прикрепянето им към
  всяка една доставена фактура.
  ▪ Описване на всяка доставка в протоколи по артикули
  Име на работодателя „Анона Трейд“ ЕООД
  Населено място гр.Шумен
  Вид на дейността или сферата на работа Търговия
  Заплата 350 BGN
  Дати Април 2010 – Август 2010
  Заемана длъжност или позиция Касиер пласмент
  Основни дейности и отговорности ▪ Водене на каса, която се отчита всеки ден към главна каса.
  ▪ Оформяне на стокови разписки на складова програма и фактури на счетоводна
  програма.
  ▪ Отчитане на пласьорите в края на деня.
  ▪ Оформяне на справки за продажбите през деня.
  ▪ Свободни продажби на касата през деня
  Име на работодателя Брадърс Комерс“ ЕАД
  Населено място гр.Шумен
  Вид на дейността или сферата на работа Търговия
  Заплата 500 BGN
  Дати Юли 2009 – Ноември 2009
  Заемана длъжност или позиция Счетоводител
  Основни дейности и отговорности ▪ Осчетоводяване на счетоводна програма „ АЖУР“
  ▪ Осчетоводяване на каса / фактури за доставки и продажби в брой,ПКО и РКО и
  др.документи /
  ▪ Осчетоводяване на движения в банкови сметки в банки / постъпления от клиенти и
  плащания на доставчици, застраховки, заеми, запори и др. /
  ▪ Следене за продажби за деня в магазина и инвентаризация на същия в края на
  месеца.
  ▪ Изготвяне на справки за продажби на клиенти по контрагенти , видове материал и
  цени, съответно обърнати в стойности за седмица , месец, тримесечие, шестмесечие
  и година, както и за себестойност и печалба за същите периоди.
  ▪ Водене на цени и досиета на клиенти, както и връзка с тях.
  ▪ Пускане на проформи, като при плащане се издава фактура.
  ▪ Водене на кореспонденция по имейла и телефонни обаждания.
  Page 2/4
  ▪ Осчетоводяване на фактури от доставчици и следене за салда след съответни
  плащания.
  ▪ Водене на каса до 30 000 лв.
  Осигуряване на всички видове справки при приключване на даден отчетен период
  към главния счетоводител.
  Име на работодателя „Булпор“ ЕООД
  Населено място гр.Шумен
  Вид на дейността или сферата на работа Производство
  Заплата 500 BGN
  Дати Юни 2004 – Април 2009
  Заемана длъжност или позиция Изчислител в счетоводството
  Основни дейности и отговорности ▪ Водене на счетоводство на програма Питатор
  ▪ Пускане на данъчни фактури след всяка доставка с реално доставената стока
  ▪ Водене на клиенти – вериги по досиета с цени и промоции,
  ▪ Изготвяне на ежедневни справки за клиенти към шефа
  Име на работодателя ЕТ „Цитрон-А.Садула“ и „Цитрон“ ООД
  Населено място гр.В.Преслав
  Вид на дейността или сферата на работа Производство
  Заплата 400 BGN
  Дати Октомври 2003 – Януари 2004
  Заемана длъжност или позиция Технически секретар
  Основни дейности и отговорности ▪ Изготвяне на оферти, приемане на обаждания и водене на такива с клиенти и
  доставчици
  Име на работодателя „РВЦ“ ООД
  Населено място гр.Шумен
  Вид на дейността или сферата на работа Текстилна индустрия
  Дати Февруари 2002 – Февруари 2003
  Заемана длъжност или позиция Касиер
  Основни дейности и отговорности ▪ Издаване на стокови разписки и фактури при продажби към клиенти.
  ▪ Работа на складова програма
  ▪ Заприхождаване на стоката
  ▪ Водене на каса и отчитане ежедневно на управителя
  Име на работодателя „Братя Великови“ ООД
  Населено място гр.Шумен
  Вид на дейността или сферата на работа Търговия
  Дати Март 2001 – Юли 2001
  Заемана длъжност или позиция Технически секретар
  Основни дейности и отговорности ▪ Водене на първично счетоводство при счетоводител, водещ към 20 фирми от
  различно естество, както и ходене по институции за предаване на информация и
  документи
  Име на работодателя ЕТ“Маги Н – Г.Иванова“
  Населено място гр.Шумен
  Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство/Финанси
  Дати Юли 1997 – Януари 2000
  Заемана длъжност или позиция Оперативен счетоводител
  Основни дейности и отговорности ▪ Водене на първично счетоводство при счетоводител, водещ към 20 фирми от
  различно естество, както и ходене по институции за предаване на информация и
  документи
  Име на работодателя СД „Верита-91“
  Населено място гр.Шумен
  Page 3/4
  Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство/Финанси
  Образование и обучение
  Дати Септември 1993 – Май 1996
  Наименование на придобитата
  квалификация
  „Икономист – счетоводител“
  Основни предмети/застъпени
  професионални умения
  Специалност „Икономика“
  Профил „Промишленост“
  Име и вид на обучаващата или
  образователната организация
  Техникум по икономика
  Населено място гр.Шумен
  Ниво по националната класификация Професионално
  Допълнителни курсове 14.06.2004 Професионално компютърно обучение
  към ЦПО към НМБР – учебно звено „Агробизнес център / Бизнес инкубатор Шумен „
  ▪ Microsoft Word, Excel, Outlook, Powerpoint и Internet Explorer.
  Лични умения и компетенции
  Майчин Език Български
  Чужд (и) език (езици) Разбиране Говорене Писане
  Английски Средно Средно Средно
  Руски Средно Средно Средно
  Компютърни умения и компетенции Работа с Майкрософт Офис / Уърд и Ексел /, Интернет, със счетоводни програми
  Микроинвест, SAP, Ажур , Питагор

Leave a Comment