HR Services – утвърдена агенция за подбор на персонал, търси „СЧЕТОВОДИТЕЛ“ на 4 часа за международна компания.

Работно място: Варна, ЗПЗ.

РОЛЯ: Ролята на тази позиция е свързана с поддържането на финансови записи, извършване на плащания, потвърждаване точността на информацията в базата данни и подпомагане на процеса, свързан с изготвянето на отчети.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Коректно отразяване на информацията в програмата;
 • Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи;
 • Вътрешна и външна комуникация с контрагенти.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ:

 • Конкурентно нетно /чисто/ възнаграждение 800 – 1000 лв нето в зависимост от опита;
 • Работа на непълен работен ден – 4 часа ден/ 20 ч седмично;
 • Дългосрочна възможност за кариерно развитие;
 • Работа в позитивен екип от професионалисти.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Завършено висше образование в професионалните направления счетоводство, одит, финанси или свързана област;
 • Минимум 1 година трудов стаж в областта на счетоводството;
 • Познаване на българското счетоводно законодателство.
 • Английски език на работно ниво – В1/ В2;
 • Умения за работа с компютър  и програмите от офис пакета;
 • Желание и умения за работа в екип.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: прецизност и внимание към детайла.

Ако проявявате интерес към тази възможност, ще очакваме автобиография на английски език не по-късно от 31 октомври 2023 година на info@hrservices.bg

Ще се свържем  само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.