HR Services, утвърдена агенция за подбор на персонал и аутсорсинг решения, търси „Счетоводител“ за счетоводна кантора с дългогодишен опит на пазара и множество доволни клиенти.

Компанията предоставя финансови консултации и счетоводно обслужване на различни по размер компании, осъществяващи дейността си в разнообразни направления.

Локация на работното място: гр. София

За постигането на висока ефективност, счетоводната кантора използва автоматизиран счетоводен софтуер Ривал и Микроинвест, позволяващи комплексна автоматизация на процесите при обработка и представяне на информацията.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ:
• Въвеждащо и периодични обучения;
• Възможност за кариерно развитие в рамките на екипа;
• Конкурентно възнаграждение в размер на 1800 лв нето, като е възможно и договаряне;
• Работа в приятен офис;
• Работно време от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Ние търсим хора, които са съпричастни към ежедневните предизвикателства и имат желание да ги разрешат.

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВКЛЮЧВАТ:
• Текущо осчетоводяване на приходни и разходни документи;
• Подаване на справки по ДДС;
• Коректно отразяване на информацията по различните счетоводни сметки;
• Съставяне на статистически, финансови и счетоводни документи, свързани с разходи, вземания и задължения за текущи и минали периоди;
• Изготвяне на оборотни ведомости, справки от аналитични сметки и други данни;
• ЛС и ТРЗ дейности – изчисляване на възнаграждения, начисляване и удържане на осигурителните вноски, изготвяне нa Декларация 1 и 6;
• Изготвяне на трудови досиета на наетия персонал в съответните фирми;
• Самостоятелно приключване на фирми;
• Подаване на ГДД,ГОД,ГФО и др.;
• Подпомагане процеса на данъчни проверки и ревизии от органите на приходната администрация;
• Взаимодействие с НОИ, НАП, банки и други институции.

ПОДХОДЯЩИЯ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
• Висше счетоводно – икономическо образование;
• Профиесионален опит на сходна позиция;
• Познания в областта на счетоводството и данъчното законодателство;
• Счетоводен опит с фирми в сферата на строителния бранш;
• Умения за работа с програмите от офис пакета;
• Желание и умения за работа в екип.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: отговорност, прецизност и коректност.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на info@hrservices.bg не по-късно от 30 ноември 2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.