HR Services – агенция за подбор на персонал търси за международна компания – световен производител, търговец и доставчик на съставки и интегрирани решения за хранително – вкусовата промишленост „ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“.  

Локация: гр. София

Ролята на тази позиция е свързана с поддържането на финансови записи и осъществяването на широк спектър от транзакции, потвърждаване точността на информацията в базата данни и подпомагане на процеса, свързан с изготвянето на отчети. 

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВКЛЮЧВАТ:
– Коректно отразяване на информацията в програмата;
– Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи;
– Вътрешна и външна комуникация с контрагенти.  

ПОДХОДЯЩИТЕ КАНДИДАТИ:
– Учат или са със завършено висше икономическо образование;
– Владеят английски език на работно ниво – В1/ В2;
– Притежават умения за работа с компютър;
– Имат желание и умения за работа в екип;
– Притежават умения за планиране и управление на времето.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: отговорност, прецизност и коректност.  

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– Дългосрочна професионална реализация в стабилна компания с утвърдени процедури и стандарти на работа;
– Въвеждащо обучение;
– Мотивираща заплата и придобивки;
– Работа в добър екип от професионалисти.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на английски език със снимка не по-късно от  27 август 2022 г. на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.