Търсим за свой доверен партньор – компания с утвърдени традиции и професионализъм в областта на строителството, специалист на длъжност „ЮРИСКОНСУЛТ“ за гр.София.

Компанията предлага:

 • Възможност за дългосрочна професионална реализация в стабилна компания с утвърдени процедури и стандарти на работа;
 • Въвеждащо и периодични обучения;
 • Мотивиращо възнаграждение и социални придобивки;
 • Служебен телефон и компютър;
 • Работно място в просторен и модерен офис;
 • Работа в сплотен екип от професионалисти.

Отговорности:

 • Участие в подготовката, изработването и сключването на договори, свързани с дейността на дружеството;
 • Организиране защита интересите на дружеството при неизпълнение на сключени договори;
 • Даване на становища по текущи въпроси, съгласуване на проекти за договори и вътрешни актове на работодателя във връзка с тяхната законосъобразност;
 • Участие в разработване на вътрешни актове на дружеството, инструкции и заповеди;
 • Съдействие в издаването на документи, свързани с дейността на Дружеството.

Изисквания:

 • Висше образование, специалност „Право” с придобита юридическа правоспособност;
 • Минимум 3 години професионален опит;
 • Много добро владеене на Английски език;
 • Добра компютърна грамотност – MS Office, Internet.

Личностни качества:

 • Отлични комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Прецизност към детайлите.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Apply

Leave a Comment