HR Services, утвърдена компания за подбор на персонал и управление на човешките ресурси, търси „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ за реномиран хотел, находящ се в к.к Златни пясъци с дългогодишен опит в туристическия бранш.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Дългосрочен ангажимент и възможност за професионална реализация;
• Конкурентно възнаграждение и социален пакет;
• Работа в сплотен екип от професионалисти.

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВКЛЮЧВАТ:

• Планиране, организиране и мониторинг на всички дейности, свързани със счетоводното обслужване на дружеството;
• Прилагане на националните и международни счетоводни стандарти;
• Работа с електронно банкиране;
• Изготвяне на периодични справки, отчети, извлечения, баланси и оборотни ведомости с различна периодичност;
• Следене за постъпления и извършване на плащания;
• Планиране, координиране и мониторинг на политиките и процесите по управление на паричните потоци на дружеството;
• Планиране, изготвяне и управление на бюджет на Финансово-счетоводен отдел;
• Анализиране на цялостната стопанска дейност и набелязване на мерки за подобряване на финансовите резултати;
• Управление на процесите, свързани с ефективен контрол на материалните запаси и собствеността на дружеството;
• Анализиране и управление на финансовите операции, тенденции, икономическа активност, финансови задължения на дружеството;
• Комуникация с институции;
• Своевременно отразяване и съобразяване на дейността с промените в нормативната база;
• Подготовка и подаване към институции на задължителната за предоставяне информация;
• Месечно и годишно счетоводно приключване, изготвяне и подаване на необходимите декларации и отчети към съответните институции;
• Контролиране процеса на планови и извънредни инвентаризации в организацията;
• Организиране, координиране и контрол дейността на екип от специалисти във Финансово-счетоводен отдел.

ПОДХОДЯЩИЯ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Висше образование, специалност „Счетоводство и контрол”;
• Доказан професионален опит на същата позиция – минимум 3 години;
• Професионален опит със счетоводен, складов и хотелски софтуер;
• Много добра компютърна грамотност и умения за работа с програмите от MS Office;
• Отлично познаване на нормативната уредба – данъчно, осигурително, счетоводно, трудово законодателство и законодателство в областта на туризма;
• Умения за работа в динамична среда и внимание към детайли;
• Проява на самостоятелност и умения за приоритизиране на ангажименти;
• Организираност, методичност, аналитично мислене;
• Проактивна, иновативна и ориентирана към резултати личност;
• Умения за стратегическо планиране и управление на текущите процеси и екипи.

Ще се счита за предимство ако имате познания за специфичните особености и опит в областта на хотелиерството.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиографията си на info@hrservices.bg не по-късно от 31 Август 2020 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и и ЗЗЛД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355/ 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Leave a Comment