Ако трябваше да назовете най-големите си предизвикателства в подбора на персонал какви щяха да бъдат?

Вяроятно отговорите ще се различават в зависимост от размера на фирмата, с която работите, вида на позициите, които търсите, разпределението на отговорностите в самата фирма и чисто пазарния принцип на конкретната позиция.

По-долу сме изброили 8-те най-често срещани предизвикателства, свързани с подбора на персонал, и решения за преодоляването им:

 1. Привличане на подходящи кандидати

Ако някога сте опитвали да откриете подходящия кандидат сред купчина кандидатури, значи знаете, че опциите ви са ограничени. Вие ще изберете най-добрия кандидат, който кандидатства по това време – не е задължително да бъде най-подходящия за работата. Не винаги става въпрос за броя на кандидатите, които кандидатстват.

Най-добрият начин да наемете правилните хора често е свързан с изграждане на ясна система от изисквания и критерии към кандидатите.

Съвет: Изяснете ясно изискванията си в обявите за работа и дайте ясна представа за очакваната роля. Използвайте формуляр за кандидатстване с „нокаут“ въпроси, за да отговорите директно на вашите ключови проблеми. Например, трябва ли ви някой с чиста шофьорска книжка? Включете „да“ или „не“ в отговорите, като опция за кандидатите. Това е бърз начин да скриете хората, които не са подходящи за ролята.

2. Ангажиране на квалифицирани кандидати

Добрите кандидати обикновено са желани от различни работодатели. Поради тази причина преди да се свържете с пасивен кандидат започнете с това, какво можете да предложите, вместо това, което той/ тя може да направи за вашата компания.

3. Бързо наемане

Специалистите по подбор искат да наемат възможно най-бързо добрите кандидати от една страна, а от друга незаетите позиции струват пари и забавят операциите в компаниите. И все пак, в зависимост от индустрията, наемането може да отнеме няколко месеца и да окаже натиск върху работодателите и разочарованите екипи по подбор. Дългото време за подбор може да бъде страничен продукт от недостига на квалифицирани кандидати.

Съвет 1: Разгледайте процеса по подбор и се запитайте: наистина ли са необходими всички етапи от процедурата за подбор? Търсим ли на правилните места кандидати, за да запълним незаетите позиции? Общуваме ли бързо с кандидатите?  

Съвет 2: Понякога дългия процес за подбор на персонал е обусловен от по-комплексните  изисквания към кандидатите. Обяснете това на кандидатите и представете очакванията си в началото на процедурата за подбор, за да разберат какъв е реалистичният график във времево отношение. Същевременно по този начин подчертавате важността от внимателното наемане на служители и работници, тъй като всеки лош избор може да коства много пари и време на компанията.

4. Организирано търсене чрез софтуер 

Компаниите могат да използват данни и показатели в процеса на подбор, за да го подобряват непрекъснато  и да вземат по-информирани решения. Но събирането и обработването на данни може да има и някои неудобства. Електронните таблици са един способите, но те изискват ръчна обработка и има вероятност от човешка грешка. Рекрутърите се нуждаят от технически средства за събиране и организиране на данни по ефективен и рационализиран начин.

Съвет: Можете да съхранявате данни и да експортирате полезни отчети, като използвате различни системи като Google Analytics или софтуер за маркетинг за подбор на персонал. Повечето агенции за подбор използват такъв.

5. Изграждане на силна работодателска марка 

Добрата работодателска марка ви помага да привличате и ангажирате добри кандидатури. Организациите, които инвестират в изграждането на работодателската си марка, имат в пъти по-качествени кандидатури, тъй като разполагат с огромен избор на кандидати.  Изграждането на работодателска марка е сложен, непрекъснат и дълъг процес на популяризиране на фирмената култура в социалните медии и общественото полезрение. В частта подбор представлява предоставяне на положително изживяване на кандидатите за работа.

Съвет: Винаги комуникирайте учтиво. Дайте на вашите колеги възможност да разкажат своята история за работата си и какво харесват в нея (например чрез блогове и видеоклипове).

6. Обективен подбор

Много компании се борят за привличане и наемане на най-добрите кандидати, но понякога съществуват пристрастия и интереси. Извън вашите правни задължения за осигуряване на равни възможности, обективния подбор е добро решение за всеки бизнес. Непрозрачния подбор ще промени нагласата за работа в самата компания, а също ще рефлектира върху имиджа на работодателя.

Съвет: Използвайте обективни техники за наемане като структурирани интервюта.

 7. Създайте ефективен процес за подбор

Рекрутърите трябва да имат необходимите меки умения, да оценяват лесно кандидатите и да знаят какво се случва на всяка стъпка. Не е лесно при търсенето и подбора на служители  да се координира цялата тази комуникация. Особено, ако комуникацията на специалистите по подбор с управителите е напрегната и административните задачи не са малко.

Съвет: Обмислете инвестирането в софтуер, който помага на екипа ви да прогнозира процеса по подбор.

8. Създайте фонд талантливи служители 

Талантите са групи от служители (обикновено не повече от 5 % от наличния персонал), които вече сте ангажирани и които могат да заемат бъдещи позиции във вашата компания. След като ги идентифицирате, можете да ги обучите и развивате, за да попълнят по-висока позиция занапред. Тази тактика може да ви помогне да намалите времето за подбор и намали разходите за подбор, тъй като вече имате квалифицирани и предварително подбрани кандидати, когато изникне необходимост.

Имайки предвид GDPR, изградете връзки с добрите кандидати останали от минали подбори, дори да не сте ги избрали, поради някаква причина.Поддържайте връзка с тях и комуникирайте чрез изпращане на полезно съдържание и информация.

HR Services подпомагаме нашите клиенти с удоволствие в намирането на най-подходящите служители за техния бизнес.

Можете да прочетете подробно за услугите по подбор, които предлагаме тук и да изпратите Вашето запитване за подбор на персонал на info@hrservices.bg

 

 

 

Leave a Comment