Маркетингът за подбор на персонал се очертава като една от най-актуалните тенденции в областта на човешките ресурси напоследък. Ще разгледаме три основни стъпки, които са в основата на успешната маркетингова стратегия за подбор на персонал.

В последните години управлението на талантите се осъществява дигитално, а границите между маркетинг и подбор на персонал стават все по-неясни.

Възходът на социалните медии, промяната в демографските показатели на работната сила и лесният достъп до информация трансформират начина, по който кандидатите търсят възможности за заетост.

Кандидатите вече имат достъп до платформи като БГ работодател, които предлагат информация за културата на организацията, възнагражденията и придобивките, които можете да очаквате в дадена компания. Социалните медийни платформи като Twitter и LinkedIn отвориха нови канали за комуникация, които могат да помогнат да се оформят възприятията на кандидатите за техните бъдещи работодатели. Няма съмнение, че лидерите за подбор на персонал и придобиване на таланти трябва да започнат да мислят като модерни маркетолози и да научат много от същите умения.

Какво представлява маркетингът за подбор на персонал?

Маркетинговият подбор прилага принципите на съвременния маркетинг, като комуникация с много канали, анализи, хипер-целенасочени съобщения и технологична автоматизация за привличане, ангажиране и подхранване на пасивни таланти чрез укрепване на марката на работодателя или предложението на работодателя (EVP) ,

Маркетингът за търсене и подбор на служители има цялостен поглед върху изграждането и осъществяването на цялостно изживяване на кандидатите, който е сходен като комуникацията с клиенти. Затова нека да разгледаме как най-успешните екипи за придобиване на таланти прилагат ефективна маркетингова кампания за набиране на персонал:

Привличане

Забелязали ли сте как повечето случайни разговори за Google в крайна сметка водят до тяхната работна култура?

Не, не става въпрос за безплатната храна или часовете или за футуристичните Google устройства, които карат хората да говорят. По-голямата част от успеха на Google при привличането на най-добрите таланти се свежда до тяхното брандиране като работодател, тяхната репутация сред потенциалните кандидати и служители.

Представете си типична „Страница за кариери“ на уебсайта на компанията. Умът ви винаги се премества в образи на усмихнати служители в офис пространство. Кариерните сайтове като тези правят малко, за да разграничат работодателя от хиляди други конкуренти, които се опитват да достигнат до един ѝ същ талант.

Подхода на компании като Google да демонстрират ценовото предложение на служителите си чрез истински истории, видеоклипове и професионални съвети е категорично успешен.

Интелигентното използване на социалните медийни платформи за споделяне на съдържание също е мощен инструмент за засилване на марката на работодателя и за повишаване на осведомеността.

Оценка

Втората стъпка във фунията за маркетинг на наемането е оценка на кандидатурите. След като създадете силна работодателска марка, вероятно ще получите много внимание от потенциалните кандидати. Анализът на талантите, съчетан с вашите надеждни стари системи за проследяване на кандидатите, ще ви помогне да оцените добрите, най-добрите и несъответствията.

Оценката е от решаващо значение за изграждането на желаните кандидати с подходящи умения, опит и квалификация. Както бихте очаквали, данните играят ключова роля в този процес. Успешното снабдяване разчита на наличието на богати и актуализирани бази данни, които могат да се използват за класиране и оценяване на кандидатите.

Сега, когато се виждат вашите целеви кандидати, следващата стъпка е да се сегрегират най-добрите от тях за по-нататъшни ангажименти и кампании. Електронната поща и капковите кампании са чудесни начини за установяване на истинско, човешко отношение към вашите таланти.

Участие

С натрупването на таланти, вашата цялостна маркетингова кампания за набиране на персонал е готова за стартиране. Сега е време да се замислите за създаване на незабравим опит на кандидатите и за изграждането на дългосрочни взаимоотношения с тях. Конвертирането на заинтересовани, квалифицирани кандидати в наети служители зависи от това колко ефективно да управлявате своя талант.

Успехът на всяка маркетингова стратегия за набиране на персонал се основава на ефективното използване на инструменти за подбор и анализ на данните. Нуждае се от добре обмислена стратегия за управление на промените и план за изпълнение. И накрая, за да определите успеха на маркетинговите стратегии за подбор на персонал, е необходимо да се изчисли времето за подбор и разходите за наемане, като се сравнят със средните стойности за индустрията.

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg

Leave a Comment