Подбора е един от основните процеси в отдела за човешки ресурси на вашата компания. Когато търсите роли за работа, вашата компания може да набира кандидати вътрешно, или можете да търсите кандидати външно. Една от тези стратегии по-добра ли е от другата? Отговорът е НЕ.

Вашият отдел по човешки ресурси ще трябва да анализира няколко фактора като ролята на длъжността, предлаганата длъжност и необходимите набори от умения, преди да вземе решение за метод за набиране. Това е от решаващо значение, защото изборът на правилния метод ще помогне на вашата организация да намали загубата на време, пари и ресурси за обучение.

Нека да разгледаме и двата вида набиране и да разберем кога всеки от тях работи най-добре за вас.

Вътрешно набиране на кандидати

Вътрешното набиране е процес, при който вашата компания наема вътрешно кандидати за нови работни позиции. По същество, всеки път, когато се отваря нова длъжност, вашият екип по човешки ресурси разглежда списък с настоящите ви служители, за да се опита да запълни свободната длъжност.

Вътрешното набиране е предпочитано от много компании, защото има много предимства. Първо, тази стратегия не се нуждае от вашия отдел по човешки ресурси, за да започне от нулата. Вече имате списък със съществуващите си служители, техните набори от умения, техните показатели за ефективност и т.н. Това прави вътрешното набиране на персонал просто, но същевременно ефективно. На второ място, това е основен мотивиращ фактор за вашите служители, защото те трябва да преминат към по-високи работни места и да получат по-добри възможности.

Дори тогава има много подвидове набиране, чрез които кандидатът се наема вътрешно. Нека да разгледаме някои от тях:

1. Трансфери

Прехвърлянето премества служител вътре във вашата компания за същата роля на работа. По същество изискванията за назначение, заплата и умения на вашия служител остават същите.

Например, ако централата на вашата компания във Варна работи по голям технически проект, но има необходимост от служители в София. В този случай вашият отдел по човешки ресурси може да реши да прехвърли няколко технически сътрудници от други клонове в София, за да компенсира необходимата работна ръка.

2. Промоции

Промоцията е процес на надграждане на статуса на вашия служител. Това надграждане влияе на работната роля на служителя, отговорностите, заплатата, привилегиите, както и лидерството. Повишението е една от най-често срещаните форми за вътрешно набиране на персонал и повечето по-високи работни места се заемат от този процес.

Например сътрудник може да бъде повишен на ръководна длъжност след няколко години отдаден стаж във вашата организация

3. Бивши служители и пенсионери

Преназначаването е процес, при който вашият отдел по човешки ресурси може да реши да се обади на бивши служители, за да запълни нови свободни работни места. Преназначаването е ефективно, тъй като съществуващите служители разбират фирмената култура и са добре запознати с ролята си на работа.

Например, кажете, че човек А е напуснал вашата компания, за да следва висше образование в своята област. Вашият отдел по човешки ресурси може да реши да преназначи лице А, което ще внесе нова перспектива за ролята на вашата компания.

4. Стажове

Стажовете са краткосрочни работни позиции, при които вашата компания наема кандидати за съдействие при различни задължения. Вътрешното набиране на стаж обикновено се осъществява чрез препоръки. Стажантът е кандидат за начално ниво, който подпомага вашата компания и работи в тясно сътрудничество с различни екипи.

Например различни компании предлагат стаж през лятото и зимата за студенти от колежи и университети.

5. Вътрешни реклами

Вътрешните реклами се отнасят до рекламиране на роля в работата във вашата организация. Тази роля може да бъде отворена за всички ваши служители или служители от определен отдел. Идеята е да се наемат служители вътрешно, спестявайки време и разходи.

Например, да кажем, че вашата компания отваря нов клон в чужбина, изискващ подобни операции като текущия ви клон. Можете да рекламирате вътрешно, за да предоставите свободните работни места на вътрешни служители, които са готови да се преместят.

6. Препоръка

Препращането към служителите е процес, при който вашата компания наема кандидати чрез препоръки от съществуващи служители. Настоящите ви служители могат да насочат своите приятели, роднини или познати, подходящи за определена длъжност. Позоваването се насърчава, тъй като значително намалява разходите и помага да се намерят качествени служители.

Въпреки че вътрешното набиране на персонал спестява време и разходи, то не винаги е ефективно. Понякога наемането на служители отвън носи нова перспектива за вашата компания. Освен това съществуващите ви служители може да нямат уменията или опита да заемат критично незаетата позиция

Външно набиране

Външното набиране е процес на наемане на кандидати, външни за вашата компания. По същество, нова свободна роля се заема от прясно нает кандидат, с голяма готовност за необходимата работа.

Външното набиране е по-скъпо и отнема много време в сравнение с вътрешното набиране. Предпочита се обаче, защото дава на вашата компания нова перспектива. Наемането на талантливи хора има огромен дългосрочен потенциал за вашата компания. Има различни видове външно набиране, някои от тях са обяснени по-долу.

7. Реклама

Рекламата е процес, при който вашата компания рекламира конкретна работа в печатни или електронни медии. Тази реклама обикновено има за цел кампания, чрез която да наеме много кандидати за кратък период от време.

Например, ако вашата компания иска да наеме масови новобранци за нова кампания за продажба, рекламата ще бъде много ефективна.

8. Различни видове портали за работа

Това е процес, при който потенциален работодател намира служители чрез портал на трета страна. Работодателят обявява свободна позиция, която след това се обявява на всички потенциални кандидати в портала. Понякога рукрутъра може сам да влезе в контакт с потенциални кандидати.

Например, работодателят може да публикува вакантно място за роля XYZ. След това порталът за работа филтрира своята база данни, за да търси подходящи кандидати. LinkedIn е известен пример за този метод.

9. Агенция за подбор на персонал

Агенциите за подбор на персонал са друг ефективен източник на външно набиране на персонал. Тук вашата компания се обръща към агенция за подбор на персонал (която може да бъде частна или държавна), за да наеме за определена работа. Агенции като онлайн набирането на персонал обикновено разполагат с актуализирана база данни от заинтересовани и квалифицирани кандидати за работа, което улеснява процеса на набиране.

Например агенциите за морски кадри са специализирани в намиране на персонал за такива служители: капитани, механици, боцмани, рулеви, обслужващ персонал и т.н

10. Препоръки

Препоръките са малко неформален и нематериален начин за наемане на нови кандидати. В рамките на този процес настоящите служители / сътрудници на компанията насочват подходящи кандидати за работа. След това компанията може да реши да проведе интервюта за тези контакти, точно както редовно външно интервю.

11. Образователни институции

Набирането на персонал от образователни институции се нарича още „набиране в кампуса“. Набирането на персонал по този начин е процес, при който компаниите посещават колежи / институти и наемат нови студенти.

Например, повечето компании в техническия, финансовия и управленския сектор провеждат кампании за набиране на персонал в кампуса, за да запълнят длъжности от начално ниво.

12. Ден на отворени врати

Този процес на наемане обикновено се следва, когато дадена компания иска да наеме за кратко време неквалифицирани / полуквалифицирани работници. Тук редовният процес на интервю за служител се пропуска. Вместо това в определени дни се отваря предприятието пред потенциални кандидати, за да разгледат предприятието и да при интерес да започнат работа.

13. Бази данни

Някои фирми също следват практиките за поддържане на собствена база данни за наемане. В тази база данни данните се събират от различни източници и се използват за бързо намиране на подходящи кандидати.

Например, една компания може да консолидира данни от различни портали за работа, частни агенции, центрове за обмен, предишни кандидати и образователни институти. Поддържането на тази база данни ще ускори процеса на наемане.

14. Борси по заетостта

Борсата за заетост е държавен портал. Този портал е предназначен да обедини потенциалните работодатели и служители в една платформа. Кандидатите за безработица се регистрират на този портал със своята квалификация. След това работодателите могат да публикуват своите изисквания за работа и незабавно да намерят предложения за подходящи кандидати.

Например JobMonster.bg e такъв популярен портал за обмен на работа в България

Заключение

Налични са различни видове подбор на персонал. Никой тип не е най-подходящ за всички сценарии и вашата компания трябва внимателно да оцени най-добрия процес. Вътрешното набиране е евтино, бързо и ефективно, но може да доведе до стагнация и бавен растеж на компанията. Външното набиране осигурява умения, талант и растеж, но е досадно и скъпо. Повечето компании постигат добър баланс между тези 2 вида набиране, за да се възползват от предимствата и на двата метода.