Търговец

Търсим мотивиран служител за позиция „ТЪРГОВEЦ“ за свой доверен партньор – утвърдена компания, доставчик на горива и нефтен битум на българския пазар. Дружеството провежда честна и открита търговска политика, основана на коректност спрямо клиентите, прозрачност на ценообразуването, разнообразие на формите на финансиране и стриктно спазване на критериите за качество на продуктите. Локация: гр. София; гр.…

Още