Счетоводител-фактурист

Търсим „СЧЕТОВОДИТЕЛ – ФАКТУРИСТ“ за свой доверен партньор – водеща компания, с производствена и търговска насоченост. НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ВИЕ ЩЕ:• Извършвате касови операции във връзка с приходно-разходни документи;• Приемате, съхранявате и предавате парични средства;• Издавате фактури и др. счетоводни документи;• Упражнявате вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените Ви задачи;• Проверявате фактическата наличност на паричните…

Още