Инженер-конструктор

Търсим „Инженер – конструктор“ за машиностроителна компания с опит в автомобилната, фармацевтичната и химическата промишленост. На тази позиция Вие ще: Изготвяте и актуализирате конструктивна документация; Следите за съответствието на новите машини, възли и детайли с приложимите стандарти; Отговоряте за качественото изпълнение на готовия продукт. Търсим кандидат с: Висше техническо образование „Машинен инженер“; Опит в производствено…

Още