HR Services – утвърдена агенция за подбор на персонал, търси „ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ за финансово-счетоводен отдел в болница.

Работно място: гр. София.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Съставяне на първични счетоводни документи;
 • Класиране, систематизация и архивиране на отчетната информация в законоустановените срокове;
 • Контрол относно правилното завеждане на първични счетоводни документи в счетоводните регистри и разходване на парични средства и материални ресурси;
 • Хронологична регистрация на счетоводни операции;
 • Водене на систематични счетоводни регистри за обобщаване и систематизиране на счетоводната информация;
 • Междинно и годишно счетоводно приключване на счетоводните регистри;
 • Подготовка на данни за статистически отчети и формуляри;
 • Участва в инвентаризации на материални обекти, парични средства и финансови активи на Дружеството.
 • Текущ контрол по изпълнение на сключени договори.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Работно време: понеделник – петък от 8:00 до 16:30 часа;
 • Дългосрочна възможност за кариерно развитие;
 • Работа в позитивен екип от професионалисти.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Завършено висше образование в професионалните направления счетоводство, одит, финанси или свързана област;
 • Предходен опит на сходна позиция;
 • Познаване на българското счетоводно законодателство.
 • Умения за работа с компютър, програмите от офис пакета и счетоводен софтуер;
 • Желание и умения за работа в екип.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: прецизност и внимание към детайла.

Ако проявявате интерес към тази възможност, ще очакваме автобиография на български език не по-късно от 18 февруари 2024 година на info@hrservices.bg

Ще се свържем  само с одобрените кандидати за интервю. Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

Leave a Comment