HR Services, агенция за подбор на персонал, търси „ДОМАКИН/ СПЕЦИАЛИСТ СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ за застрахователна компания.

Работното място е локализирано в центъра на гр. София.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Организира ремонтните дейности и техническата поддръжка на материалните активи в компанията;
 • Проследява за възникнали повреди и взема мерки за отстраняването им;
 • Извършва инвентаризация на материалните активи;
 • Осъществява материално-техническото снабдяване с консумативи и материали;
 • Отговаря за противопожарната безопасност и за охранителната система;
 • Отговаря за поддръжката на автомобилния парк на дружеството;
 • Комуникира с доставчици на комунални услуги.

  ИЗИСКВАНИЯ:
 • Завършено средно/висше техническо образование;
 • Сходен професионален опит;
 • Умение за работа с документи;
 • Организираност, самоинициативност, гъвкавост.  

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ:

 • Нетно възнаграждение 1600-1800 лв и социални придобивки;
 • Приятен офис в центъра на гр. София;
 • Възможност за гъвкаво работно време;
 • Дългосрочна възможност за развитие в утвърдена компания;
 • Сплотен екип от професионалисти.

Ако Ви допада тази възможност, ще се радваме да ни изпратите автобиография на български език не по-късно от 11 април 2024 г. на info@hrservices.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю.

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗД.

„Ейч Ар Сървисиз“ ЕООД притежава лиценз номер № 2355, валиден от 19.09.2017 г за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.