В уебкаст с повече от 2000 участници и 90 минути слушане на водещи мениджъри по ЧР, сред които:

  • Даян Гърсън, CHRO на IBM
  • Eрик Хътчерсън, CHRO от NBA
  • Трипти Джа, глобален ръководител на  People Solutions, Novartis
  • Брайън Пауър, ръководител на хора, Nextdoor
  • Anailia MacLaughlin, EVP, People and Campus, PVH Europe
  • Рич Хюз, SVP и главен стратегически директор за човешки капитал, United Health Group
  • Саймън Браун, главен учебен директор, Novartis.

Цялостната тема беше ясна: връщане назад няма. Кризата COVID-19 не само е разрушителна за всички компании, но и създаде предпоставки за „зануляване“. Всички участници се съгласиха, че бързите промени, които настъпват ще бъдат дълготрайни.

Дистанционната работа стана реалност

Даян Гърсън от IBM споделя, че днес 95 % от работещите в IBM го правят отдалечено или remote, а същото потвърдиха по същество и оставалите участници.

В NBA „отдалечената работа“ създава норми и правила. Въпреки, че кризата доведе до отлагане на сезона, тя също предостави и нови възможности – платформа за играчите, за да могат да ангажират феновете си.  Мислейки за бъдещето на NBA , телепредаването на феновете по целия свят и междувременно дали NBA може да предлага виртуалната игра, докато ние чакаме играта на живо да се случи.

Богати от UHG и Tripti от Novartis отбелязяха, че голяма част от техните лекари и медицински сестри са пожелали доброволно включване и ангажиране. От тях се е искало да разработят политики за служителите да работят на засегнатите от кризата места.

Саймън отбелязва, че курсовете „Как да използвам Microsoft Team“ бързо се превърнаха в № 1 на най-използваните материали в Novartis, след което бързо последва „Управление на времето: работа от дома“. Всеки CHRO споменава, че проблемът с осигуряването на време у дома (с деца, членове на семейството и домашни любимци, които се състезават за внимание) e огромен проблем.

Брайън от Nextdoor отбеляза,  че хората са се научили да коригират работното си време споредд домашните условия. Много от служителите се ангажират със срещи вечер, т.к през деня учат или са ангажирани с децата. И всички приемат това положение положително.

Личната безопасност и здраве са от първостепенно значение

Съществува преобладаващо мнение, че въпросите за безопасността на служителите и тяхното здраве са N 1. Това е не само разбиране, а и начин на работа – дезинфекциите, които се правят, обезопасяването на лицата с различни предпазни средства и костюми, спазването на дистанция и всички правила, които се прилагат в институции, банки, магазини и т.н

Наложителна дигитална трансформация

Трипти от Новартис споделя, че двугодишното въвеждане на Майкрософт теам е било ускорено до 2 седмици. Извършването на тази дигитална трансформация е спешна и е свързано с инструментариум, норми, култура и поведение. Всички компании са единодушни, че този процес се е случил в ускорени срокове.

Грижата, слушането и съпричастността са приоритет

Всички от ръководителите разказа лична история за грижа, съпричастност и слушане. Напр. за съседи, които имат допълнителна храна или отиват в магазина и питат съседите дали имат нужда да им купят нещо. Всичик са съгласни, че сме много „по-свързани“ в кризата.

Ролята на правителството и държавните органи

Всяка компания е необходимо да има изградени мерки за „устойчивост“, които да бъдат адаптирани и адресирани бързо, спрямо взетите от местните структури решения относно COVID-19.

По-малко с по-малко

Всички компании са ограничени в различна степен от бюджета. Някои компании използват своята он-бординг платформа (за въвеждане на служителите), за да я изменят в home office работна среда. Novartis предлага безплатни програми на Coursera (за семейства и деца) и безплатен достъп до Кhan academy за всички деца у дома. Този вид инструменти позволяват на хората да подобрят живота на семействата с малки или никакви разходи.

Стратегически проекти

Повечето от ръководителите споделят, че „големите проекти“ не са забравени, но са отложени във времето.

Движете се бързо и заедно

Всеки ръководител по ЧР описа как са изградили „приоритетни екипи“, които се срещат постоянно и че много от HR служителите преминават от „проектна работа“ към „кризисна работа“.

Планиране на непрекъснатост

Планирането на непрекъснатост е жизнено важно: събитията на „Черния лебед“ се случват постоянно. Кризисния отговор не е нещо, което се случва веднъж на няколко десетилетия – всяка компания има и ще има периодично „Черен лебед“. Необходимо е да се планира „нещата да се объркват“ като част от ежедневието.Компаниите, които направиха това бяха готови да отговорят на предизвикатлството. Занапред се уверете, че всичките ви програми, проекти и хора са „проектирани устойчиво“.

Всичко, което е направено през последните 10 години (облачни платформи, фокус върху преживяванияята на служителите, анализ на хората и отдалечената работа) се съчетава с този нов фокус върху рекцията при кризи и устойчивост. Всички имат необходимост от тези програми, за да реагират адекватно на кризите. Колкото и страшно да звучи, трябва да признаем, че събитията, свързани с COVID-19 може да останат задълго и това да е новото нормално състояние.

Лидерството

Лидерите се притесняват като всички нас за здравето си и личната безопасност, но освен това за приходите, приемствеността и предлагат стабилни и етични политики за служителите. Повечето от тях работят много дълги часове, вдъхновени от предизвикателстовото. Необходимо е да се вземат много трудни решения – уволнения, престуктуриране , финансови и човешки решения.

Най-доброто, което можем да направим, за да се справим с кризата на този етап е да я приемем и да се адаптираме към една различна реалност.

Leave a Comment