Като работодател може да имате най-добрата инфраструктура, най-модерните съоръжения и оборудване. Всички тези елементи са безспорно много важни, но не достатъчно, за да управлявате успешно бизнеса си. Един от най-важните фактори за успешен бизнес  е наличието на добри служители или човешки ресурси, познати също като активи и човешки капитал.

Защо е важно да се наемат и задържат добри служители? 

Добрите служители са гръбнакът на успешния бизнес. Те са тези, които правят нещата да се случват. Когато имате някаква кризисна ситуация, прибягвате до служителите си, за да намерите изход. Освен това, вашите служители са тези, които правят бизнеса ви възможен и генерират важни приходи за вас.

Следователно, като работодател, търсенето на добри служители трябва да бъде сред приоритетите ви като работодател.  

Следващ важен приоритет за всеки работодател би следвало да бъде задържането на добрите служители.

Какво имаме предвид под добри служители?

Смисълът на „добри служители“ е отворен за интерпретации. Съществуват някои основни параметри, които се използват като скала за измерване на това колко е добър даден служител.  В тази статия под „Добър служител“ ще разбираме човек, който би действал в полза на организацията и би ѝ помогнал да постигне целта си.

Какви са характеристиките на добрия служител? 

На работното място можете да прецените доколко е ефективен даден човек като служител. Има определени черти, които действат като индикатори и ви помагат да видите. По-долу сме изброили някои от тях.

 1. Точност

Отличителен белег на добър служител е неговата точност. Той не само ще бъде в офиса навреме, той ще спазва определените срокове.

2. Спазва правила

Всеки добър служител спазва правилата, приети и наложени от компанията, защото знае, че има причина да съществуват.

3. Страст

Добрия служител работи със страст. Той би искал да прави това, което е възложено, и рядко ще се оплаква от липсата на ресурси и други аспекти. Той ще поеме инициативата и ще се справи със задачата (въпреки липсите, ако има такива).

4. Лидерство

Това е един много важен признак. Добрият служител не е само някой, който може да свърши работата за вас; той е човек, който има умения и способности да мобилизира човешките ресурси в организацията.

5. Желание за учене

Добрия служител проявява желание да учи нови неща. Той ще поеме инициатива за учене и няма да се поколебае да се свърже с вас, когато има въпроси.

6. Надеждност

Един добър служител е човек, на когото може да се разчита. Той щи бъде отговорен човек и ще даде 100% от себе си, за да изпълни вашите очаквания. Ще се почувствате в сигурни ръце, когато тези хора са наоколо.

7. Отношение към работния процес

Една от най-важните черти на един добър служител е неговото отношение към работния процес. Има положителен подход към всичко и ще се погрижи хората около него да получат положително настроение и отношение. Той е този, който ще стои до вас, за да преодолеете тежка работна ситуация.

8. Умения за комуникация

Една от най-важните черти на ефективния служител е умението му за общуване. Комуникацията би следвало да бъде на високо ниво, когато става въпрос за изразяване или представяне гледната точка на неговата компания. Той е този, който ще бъде начело, когато трябва да изпратите послание до вашите бизнес партньори, конкуренти или други служители.

Необходимо е да се подчертае, че уменията за комуникация не са свързани с нивото на експертни познания или умения на индивида. Това са личностни черти и нямат нищо общо с техническото познание на индивида.

Къде да търсите добри служители? 

Сега, след като знаете колко е важно да наемате и задържате добри служители и какви са качествата, които могат да ви помогнат да разпознаете най-добрите хора, е време да бъдете информирани за начините, по които можете да намерите някои от най-добрите служители. По-долу сме споделили няколко идеи:

 Агенции за подбор

Понястоящем можете да получите желания профил на кандидати в рамките на седмица, благодарение на агенциите за работа, които работят на пазара. Когато се нуждаете от добри кандидатури, можете да се обърнете към такъв тип компании. Важно е изрично да определите точния профил на кандидата, за можете, когато се обърнете към агенция за подбор като HR Services , категорично да споменете за вашите изисквания, за да могат да гарантират най-добрия подбор, който отговаря на вашите очаквания и изисквания.

Вашите настоящи служители

Това е вътрешен източник, който се използва от много организации за задоволяване търсенето на работна ръка. Съществуващите служители, които отдавна работят, познават фирмената култура и начина на работа. Те на най-добрия рекламодател на вашата компания.

База данни 

Кандидатите често изпращат заявления за работа, дори когато не е обявена конкретна позиция. Можете да ги използвате в подходящ момент на недостиг на работна ръка.

Обява в сайт за работа

Това е един от традиционните начини за намиране на служители. Въпреки това има огромен шанс да получите заявления, които не отговарят на профила на обявата и да изразходите солидно време в селекция на профили. Ето защо е много важно да напишете обява, която е адекватна с изискванията за позицията, съдържаща информация за вашите очаквания към кандидатите.

Кариерни панаири

Много организации участват в кариерни панаири, където откриват потенциални кандидати. Панаирите за работа станаха много популярна възможност за тези компании, тъй като те могат да се сдобият с множество кандидати едновременно.

Студенти

Това също е много обичайна практика сред големите компании. Те основно преследват най-добрите кандидати от различни колежи и университети. Това е ефективен начин да се придобият компетентни и сериозни личности. Тъй като те са нови възпитаници, те имат свои собствени стремежи и с нетърпение очакват да се докажат. Ако тези млади групи могат да бъдат обучени и развивани правилно, те със сигурност могат да се окажат реални активи за една компания.

Вътрешен подбор

Наемането на служители не означава непременно, че търсите нови лица. Това означава, че търсите хора, които биха се вписали в профила на работното място и ще дадат най-доброто от себе си, за да помогнат за постигането на организационните цели. Затова със сигурност можете да погледнете сред съществуващите си служители и да видите дали някой от тях отговаря на вашите изисквания. Шансовете да намерите това, което търсите, са доста високи. След като веднъж сте го открили, трябва да го обучите и да го подготвите да посрещне новите предизвикателства. Трябва да се уверите, че индивидът е бил подготвен да свърши работата по най-добрия начин. Като работодател, вие също имате не малко задължения. Не забравяйте, че служителите са толкова добри, колкото са и работодателите им. Затова, за да получите най-доброто, трябва да се окажете поне добър работодател.

Вашата собствена репутация

Ако искате да наемете добри служители, трябва да наложите присъствието си като надежден и честен работодател. Вие можете да поискате произволен брой служители с произволен брой умения, но добрите кадри ще проявят интерес към вас само ако открият, че имате нещо специално да предложите. Не става въпрос само за заплатата или паричния аспект на въпроса. Репутацията на добър работодател отива далеч отвъд това.

Добрите служители винаги търсят възможности да се усъвършенстват и да продължат да увеличават своите умения. Те искат добро и справедливо отношение и оценка на усилията им. Ако не можете да предложите нито едно от тях, тогава по-добре не очаквайте това, което търсите или се опитайте да внесете подобрения там, където има нужда.

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg

Leave a Comment