Автономията е особено важна, когато става въпрос за създаване и поддържане на вътрешна мотивация в дадена организация. Не става въпрос само за даване на действителна свобода на избор, за да мотивираме служителите, а чувството за избор – тъй като осигурява чувство за самоопределение, дори и за незначителни задачи.

По същия начин не е достатъчно служителите да правят това, което им казвате – искате те да имат собствени цели и да видят, че целите, които преследват, имат реална стойност. Самостоятелността на персонала може да доведе до по-голяма производителност. Играе много важна роля при оформянето на автономна работна среда и ако организациите не успеят да създадат такава, тогава е много малко вероятно те да успеят да привличат и запазят най-добрите таланти. А защо да не изграждате автономия на работната сила? Тя ви помага да създавате повече възможности за растеж, а по-голямата автономия се равнява на по-продуктивни служители.

 Ето някои тактики за създаване на автономно работно място:

  • Позволете на хората, които управлявате, да ви възлагат задачи – създаването на автономия на работното място е свързано с овластяването на вашите служители. Две невероятни неща ще се случат след като сте въвели това:
  1. Ще разберете, че вашите служители разчитат на вас за много неща, свързани с успеха им. В допълнение към това ще завършите задачите си навреме, защото като лидер искате да бъдете добър пример за вашите хора. Също така ще научите нови начини за делегиране на работа на другите.
  2. Вашите служители ще усетят чувството за „работа в екип“ – по-голяма принадлежност към вас и останалите в екипа. Но внимавайте, ако не успеете да се придържате към зададените задачи, може да загубите доверието си като лидер.
  • Фокусирайте се повече върху стратегическите цели и задачи за всеки служител. Позволете им да се справят с незначителните подробности за постигането на тези цели. Създайте автономия, докато наистина държите хората отговорни за целите и задачите. И тогава ще видите, че дори и малките подробности,  ще бъдат направени в процеса, без да се налага да се притеснявате за тях.
  • Кажете им защо целта, която им е възложена, има стойност – твърде често мениджърите казват на своите служители какво трябва да направят, без да отделят време да обяснят значението им. И не мислете, че е очевидно за вашия екип, защото никой наистина не се ангажира с цел, докато не я възприеме за интересна, а и освен това ще знаят стойността на това, което правят;
  • Нека вашите служители да имат пълен контрол над техния ден – как те завършват задачите си, не винаги е най-важното. Понякога е по-важно, че те работят за постигането на целите и задачите. С други думи, не питайте за дребните неща, например: колко пъти на ден посещават Facebook или колко кафе паузи вземат. Хората се чувстват овластени, когато им позволите да ръководят деня си сами – те ще прекарват всяка минута в стремеж да постигнат своите цели.

Ако вашата организация е създала автономно работното място, кажете ни как сте го постигнали!

Ще се радваме да споделите Вашето мнение по-долу в коментарите или да ни пишете на info@hrservices.bg

Leave a Comment